Home   Onderwerpen   Werk   Bijscholen en studeren   Hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Misschien denkt u erover na om een opleiding te volgen aan het hoger beroepsonderwijs (hbo) of aan het wetenschappelijk onderwijs (wo).

Studiekeuze

Er zijn veel verschillende studierichtingen in het hoger onderwijs. Misschien vindt u het lastig om te bedenken welke studie bij u past. Of voor welke hogeschool of universiteit u het beste kunt kiezen.

De website Studiekeuze123.nl biedt onafhankelijke informatie over opleidingen. Op deze website kunt u zich oriënteren.

Deeltijdopleiding

Als u werkt, is een deeltijdopleiding misschien iets voor u! U gaat dan een paar avonden per week of op zaterdag naar de hogeschool of universiteit.

Niet elke opleiding kan in deeltijd worden gevolgd. Informeer daarom eerst bij de hogeschool of universiteit wat er mogelijk is.

Toelatingseisen

Als u een mbo-4-diploma of een havo-diploma heeft, kunt u naar het hbo. Als u een vwo-diploma of hbo-propedeuse heeft, kunt u naar de universiteit.

Soms is het mogelijk om te studeren aan het hoger onderwijs zonder dat u de juiste diploma's heeft:

  • Als u ouder bent dan 21 jaar, kunt u een toelatingsexamen (colloquium doctum) afleggen voor een hogeschool of een universiteit. De onderwijsinstelling beoordeelt hiermee of uw kennisniveau voldoende is.
  • U kunt aan de Open Universiteit studeren. Hiervoor gelden geen diploma-eisen.

Vergoedingen

Vaak zijn er vergoedingen mogelijk voor studiekosten. Wat er mogelijk is, hangt af van uw situatie.

Studenten onder de 30

Studenten aan het hoger onderwijs, die onder de 30 zijn, kunnen studiefinanciering aanvragen bij DUO.

Studenten boven de 30

  • Als u ouder bent dan 30 jaar, heeft u geen recht meer op studiefinanciering. Tenzij u zich al voor uw 30e had ingeschreven, dan loopt uw studiefinanciering gewoon door. Vanaf het studiejaar 2017-2018 kunt u onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen bij DUO als u geen recht heeft op studiefinanciering. Dit heet het levenlanglerenkrediet.
  • Als u werk heeft, kunt u uw werkgever vragen om (een deel van) de studie te bekostigen
  • Het is mogelijk om studiekosten onder bepaalde voorwaarden af te trekken van de belasting. Op de website van de Belastingdienst vindt u hier meer informatie over.
  • Heeft u een uitkering, bespreek dan uw plannen om uw uitkeringsinstantie. In sommige gevallen kan deze meebetalen. Lees er meer over bij Opleiding volgen vanuit een uitkering.

Studenten met een beperking

Studenten met een beperking, die studiefinanciering ontvangen, kunnen een aanvraag doen voor individuele studietoeslag.