Home   Onderwerpen   Werk   Bijscholen en studeren   Beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt u opgeleid voor een vak. U leert bijvoorbeeld voor een beroep in de zorg, landbouw, techniek of handel. Een mbo-opleiding combineert daarom het leren op school met werken in de praktijk.

Welke beroepen zijn er?

Wilt u weten voor welke beroepen u een mbo-opleiding kunt volgen? Of wilt u kijken wat voor beroep bij u past? Kijk dan eens op kiesmbo.nl.

U kunt ook kijken wat voor instellingen voor beroepsonderwijs er bij u in de buurt zijn.

Leerwegen

Er zijn 2 leerwegen in het mbo:

 1. de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
 2. de beroepsopleidende leerweg (bol)

Bij de bbl werkt u 3 of 4 dagen per week in een bedrijf. De rest van de week volgt u theorieonderwijs op school. Bij de bol volgt u juist meer theorieonderwijs op school. En brengt u dat wat u geleerd heeft in de praktijk via stages.

Niveaus

Het mbo heeft 4 verschillende niveaus.

 • De entreeopleiding (1 jaar).
 • Mbo-2 niveau: de basisberoepsopleiding (2 tot 3 jaar).
 • Mbo-3 niveau: de vakopleiding (2 tot 4 jaar).
 • Mbo-4 niveau: de middenkaderopleiding (3 tot 4 jaar) en de specialistenopleiding (kopstudie van 1 tot 2 jaar).

U kunt doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo), als u een mbo-diploma op niveau 4 heeft behaald.

Toelatingseisen

Een overzicht van de toelatingseisen voor het mbo vindt u op de website van de Rijksoverheid.nl.

Kosten mbo-opleiding

U moet bepaalde kosten maken om een mbo-opleiding te kunnen volgen. Bijvoorbeeld:

 • Kosten van studieboeken en andere lesmaterialen
 • Lesgeld of cursusgeld
 • Eventuele vrijwillige bijdrages voor activiteiten en excursies

Op de site van de Rijksoverheid kunt u zien hoe hoog het lesgeld dit jaar is. Jongeren onder de 18 betalen geen lesgeld.

Vergoedingen

Vaak zijn er vergoedingen mogelijk voor studiekosten. Wat er mogelijk is, hangt af van uw situatie.

Jongeren onder de 18

Voor jongeren onder de 18 die een mbo-opleiding volgen, krijgen ouders extra kindgebonden budget. Dit is onder andere bedoeld als tegemoetkoming in de schoolkosten.

Studenten tussen de 18 en 30

Bent u tussen de 18 en de 30 jaar oud en volgt u een mbo-opleiding, dan kunt u studiefinanciering aanvragen bij DUO.

Studenten met een beperking

Studenten met een beperking, die studiefinanciering ontvangen, kunnen een aanvraag doen voor individuele studietoeslag.

Studenten boven de 30

 • Als u ouder bent dan 30 jaar, heeft u geen recht meer op studiefinanciering. Tenzij u zich al voor uw 30e had ingeschreven, dan loopt uw studiefinanciering gewoon door. Vanaf het studiejaar 2017-2018 kunt u onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen bij DUO als u geen recht heeft op studiefinanciering. Dit heet het levenlanglerenkrediet.
 • Als u werk heeft, kunt u uw werkgever vragen om (een deel van) de studie te bekostigen
 • Het is mogelijk om studiekosten onder bepaalde voorwaarden af te trekken van de belasting. Op de website van de Belastingdienst vindt u hier meer informatie over.
 • Heeft u een uitkering, bespreek dan uw plannen om uw uitkeringsinstantie. In sommige gevallen kan deze meebetalen. Lees er meer over bij Opleiding volgen vanuit een uitkering.