Home   Onderwerpen   Vervoer en mobiliteit   Ziekenvervoer

Ziekenvervoer

Onder ziekenvervoer valt het vervoer naar het ziekenhuis, een zorginstelling of een zorgverlener. Bijvoorbeeld vervoer met een ambulance of traumaheliktoper, maar ook een ritje met uw eigen auto of die van een bekende.

Vervoer regelen

Lukt het u niet om op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis te komen, maar is er ook geen spoed? Dan kunt u vragen of iemand in uw omgeving u kan brengen en ophalen.

Er zijn ook vrijwillige vervoersdiensten. Deze vrijwilligers brengen u niet alleen naar het ziekenhuis, maar kunnen u ook ondersteunen bij het bezoek aan uw arts. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden van de afspraak, de weg vinden in het ziekenhuis en eventueel bij het gesprek met uw arts.

Zittend ziekenvervoer

Ziekenvervoer of 'zittend ziekenvervoer' is medisch noodzakelijk vervoer van en naar het ziekenhuis met:

  • de ambulance;
  • de (eigen) auto of de taxi;
  • het openbaar vervoer;
  • of de traumahelikopter.

Vergoeding ambulancevervoer

Ambulancevervoer wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het vervoer terug naar huis wordt ook vergoed. U betaalt geen eigen bijdrage.

Vergoeding auto en openbaar vervoer

In principe betaalt u zelf voor het ziekenvervoer per (eigen) auto of openbaar vervoer. In sommige situaties kunt u een kilometervergoeding krijgen vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Informeer van te voren bij uw zorgverzekeraar wat er mogelijk is. Een aantal basisvoorwaarden leest u hieronder.

Voorwaarden vergoeding

De zorgverzekering vergoedt de kosten voor het gebruik van de auto of het openbaar vervoer alleen als u:

  • nierdialyses krijgt in een dialysecentrum of in een ziekenhuis;
  • chemotherapie of radiotherapie moet ondergaan;
  • zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
  • niet zonder begeleider kunt reizen, omdat u slecht ziet.

Als u niet aan één van deze voorwaarden voldoet, kunt u toch proberen uw situatie voor te leggen aan uw zorgverzekeraar. Er geldt namelijk een ‘hardheidsclausule’. Bijvoorbeeld als u voor behandeling van een ziekte of aandoening langdurig vervoer nodig heeft.

Ziekenvervoer aanvragen

U kunt bij uw zorgverzekeraar een aanvraag indienen voor 'zittend ziekenvervoer'. De verzekeraar bepaalt vervolgens welk soort vervoer u krijgt. Heeft u recht op een vergoeding, dan kunt u uw vervoerskosten declareren. U betaalt een eigen bijdrage.

Voor meer informatie over het ziekenvervoer, kunt u het beste terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.