Parkeren voor gehandicapten

Als u minder mobiel bent, is het fijn als u dicht bij huis kunt parkeren. Of op een handige plek bij uw werk of bij de supermarkt. Daarom zijn er speciale parkeerplekken voor gehandicapten. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u in heel Europa parkeren op parkeerplaatsen die speciaal voor gehandicapten bedoeld zijn. Het betekent echter niet dat u op deze plaatsen altijd gratis mag parkeren. Een gehandicaptenparkeerkaart moet altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit worden geplaatst. De kaart is vijf jaar geldig.

Gehandicaptenparkeerkaart

Twee soorten parkeerkaarten:

  • De bestuurderskaart, voor als u zelf rijdt;
  • De passagierskaart, voor als u met iemand meerijdt.
    Beide kaarten zijn persoongebonden.

De parkeerkaart kunt u aanvragen bij team WijZ van gemeente Waalwijk. Aanvraagformulier en toelichting. Om een gehandicaptenparkeerkaart te kunnen verstrekken, moet de gemeente bij een onafhankelijk medisch specialist advies opvragen.

De kosten voor dit advies zijn € 75,-- en zijn altijd voor uw rekening. Daarnaast komen de kosten voor de parkeerkaart zelf voor uw rekening. Deze zijn in 2019 € 97,15 voor een periode van 5 jaar of de tijdsduur van de beschikking.

Bestuurderskaart

Voor een bestuurderskaart gelden de volgende voorwaarden:
* U woont en staat ingeschreven in de gemeente Waalwijk;
* U kunt niet meer dan 100 meter aan één stuk lopen;
* U heeft de gevraagde voorziening langer dan een half jaar nodig;
* U maakt een gebruik van een motorvoertuig met meer dan dan twee wielen of brommobiel.

Passagierskaart

Voor een passagierskaart gelden, naast de voorwaarden die gelden voor een bestuurderskaart, ook de volgende voorwaarden:
* U bent permanent rolstoelgebonden en/of;
* U bent tijdens het vervoer van deur tot deur permanent afhankelijk van begeleiding..

Hardheidsclausule gehandicaptenparkeerkaart

Voldoet u niet helemaal aan de voorwaarden, omdat u geen beperking heeft bij het lopen? Dan kan een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart in sommige gevallen tóch zin hebben. Dat kan als bij een medische keuring wordt vastgesteld dat er andere ernstige beperkingen of medische redenen zijn, waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft. Bijvoorbeeld bij ernstige pleinvrees of stomaproblemen. U kunt dan een beroep doen op de hardheidclausule.

Neem voor meer informatie contact op met team WijZ.

Waar parkeren?

Met uw gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op:

  • Algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten. Deze zijn gemarkeerd met een verkeersbord. U kunt algemene gehandicaptenparkeerplaatsen opzoeken via de kaart van gehandicaptenparkeerplaatsen.nl.
  • Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
  • Plaatsen waar een parkeerverbod geldt (maximaal 3 uur). Gebruik een parkeerschijf om de tijd bij te houden.
  • In sommige gemeentes mag u met een gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kunt u digitaal aanvragen.

De gemeente onderzoekt uw parkeersituatie en bepaalt uiteindelijk of u een gehandicaptenparkeerplaats krijgt. U moet zelf de kosten voor de plaatsing van het parkeerbord betalen.

Tips bij het aanvragen

  • Let er op dat u een parkeerplaats toegewezen krijgt die ruim genoeg is. Dat u naast en achter de auto ruimte heeft om in en uit te stappen.
  • Let u er ook op dat er eventueel een oprit in het trottoir aanwezig is, zodat u gemakkelijk op en af kunt rijden met uw rollator of rolstoel.

Verhuizing doorgeven

Wanneer u gaat verhuizen naar een andere gemeente, blijft uw gehandicaptenparkeerkaart gewoon geldig. Geef uw verhuizing wel door aan de gemeente.

Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats en gaat u verhuizen binnen de gemeente, dan kunt u een aanvraag indienen om uw parkeerplaats te laten verplaatsen. U betaalt dan wel opnieuw voor de aanleg.

Verhuist u naar een andere gemeente, dan moet u uw gehandicaptenparkeerplaats opzeggen bij de gemeente. Vervolgens kunt u in uw nieuwe woonplaats - zo nodig - een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.