Home   Onderwerpen   Vervoer en mobiliteit   Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Of omdat de school te ver weg is. Uw kind kan dan leerlingenvervoer krijgen via de gemeente.

De gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer

Voor vervoer naar school is men zelf verantwoordelijk, maar in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij speciaal onderwijs verder dan 6 km vanaf de woning) kan leerlingenvervoer bij de gemeente worden aangevraagd op grond van de verordening leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is een regeling van de gemeente Waalwijk voor ouders met kinderen, die vanwege de afstand of een handicap niet op eigen gelegenheid van en naar school kunnen reizen. Bij het team WijZ van de gemeente Waalwijk kunt u een vergoeding aanvragen voor de kosten van het leerlingenvervoer. Als de gemeente uw aanvraag accepteert, krijgt u een vergoeding voor het vervoer naar de dichtstbijzijnde geschikte school voor het kind. De gemeente kent de vergoeding voor het leerlingenvervoer toe op basis van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Waalwijk.

Aanvragen

Aanvraagformulier met toelichting Leerlingenvervoer 2018/2019. En een schoolverklaring.
 

U kunt deze formulieren downloaden en vervolgens uitprinten. Wanneer u het formulier volledig ingevuld en ondertekend heeft, kunt u het opsturen naar de gemeente Waalwijk, t.a.v. het team WijZ, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over leerlingenvervoer kunt u mailen naar leerlingenvervoer@waalwijk.nl of gebruik het contactformulier op de homepage.