Home   Onderwerpen   Vervoer en mobiliteit   Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Of omdat de school te ver weg is. Uw kind kan dan leerlingenvervoer krijgen via de gemeente.

De gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Leerlingenvervoer

Voor vervoer naar school is men zelf verantwoordelijk, maar in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij speciaal onderwijs verder dan 6 km vanaf de woning) kan leerlingenvervoer bij de gemeente worden aangevraagd op grond van de verordening leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is een regeling van de gemeente Waalwijk voor ouders met kinderen, die vanwege de afstand of een handicap niet op eigen gelegenheid van en naar school kunnen reizen. Bij het team WijZ van de gemeente Waalwijk kunt u een vergoeding aanvragen voor de kosten van het leerlingenvervoer. Als de gemeente uw aanvraag accepteert, krijgt u een vergoeding voor het vervoer naar de dichtstbijzijnde geschikte school voor het kind. De gemeente kent de vergoeding voor het leerlingenvervoer toe op basis van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Waalwijk.

Aanvragen

Aanvraagformulier met toelichting Leerlingenvervoer 2018/2019.

U kunt de aanvraagformulieren voor dit schooljaar downloaden en uitprinten. Als u het formulier volledig ingevuld en ondertekend heeft, kunt u het opsturen naar de gemeente Waalwijk, t.a.v. het team WijZ, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Dit kan tot vrijdag 5 juli 2019.

Als gevraagd wordt om een schoolverklaring, dan kunt u deze schoolverklaring gebruiken.

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar (2019-2020)

Digitaal aanvraagformulier Leerlingenvervoer 2019/2020

Veelgestelde vragen over leerlingenvervoer in Waalwijk

Via het digitaal loket leerlingenvervoer kunt u eenvoudig een aanvraag invullen en verzenden. U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging. In het digitale leerlingenvervoer loket kunt u ook zien of u recht heeft op leerlingenvervoer. Als wordt gevraagd om een schoolverklaring, dan kunt u deze schoolverklaring gebruiken.

Voor-elkaar-pas
Om reizen met het openbaar vervoer naar school te stimuleren, wordt in een aantal gevallen een speciale OV-kaart beschikbaar gesteld (met een eventuele begeleiderspas), zodat ouders met leerlingen kunnen oefenen. Dit is de zogenaamde Voor-elkaar-pas die door Arriva wordt uitgegeven. De kosten van deze pas betaalt de gemeente. Mocht blijken dat reizen met openbaar vervoer geen haalbare kaart is, dan wordt teruggegrepen op vervoer met de taxi. Doel is uiteraard om de kinderen binnen afzienbare tijd zelfstandig te laten reizen, waardoor het taxivervoer niet meer nodig is

Meer informatie

Voor meer informatie over leerlingenvervoer kunt u mailen naar leerlingenvervoer@waalwijk.nl. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag of vragen over de Voor-elkaar-pas? Belt u dan naar 0416-683456 of stuur een mail naar leerlingenvervoer@waalwijk.nl.