Home   Onderwerpen   Samen leven   Welzijn

Welzijn

Welzijn is: je goed voelen. Een goed leven hebben, gezond zijn. En je tevreden en gelukkig voelen.

Levensgebieden

Er zijn allerlei onderwerpen die met welzijn te maken hebben.

Gezondheid
Voeding
Beweging
Slapen
Opvoeding
Relatie
Seksualiteit
Sociaal leven
Werk
Wonen
Mobiliteit
Geldzaken
Verslaving
Psyschische problemen

Hulp

U kunt bij een welzijnsorganisatie of het maatschappelijk werk terecht als u problemen heeft op deze gebieden. Bij deze organisaties werken mensen die u helpen om een oplossing te vinden.