Home   Onderwerpen   Samen leven   Vrijwilligerswerk   Zoeken en vinden

Geschikt vrijwilligerswerk zoeken en vinden

U kunt op allerlei manieren vrijwilliger worden en passend vrijwilligerswerk vinden. Misschien heeft u iets aan deze tips!

Bij een organisatie

Sommige vrijwilligers werken via een vrijwilligersorganisatie of voor een organisatie die deels met beroepskrachten en deels met vrijwilligers werkt.

Of op eigen initiatief

Andere vrijwilligers zoeken meer hun eigen weg, doen losse klusjes voor anderen, helpen mensen in hun omgeving of doen tijdelijke klusjes op eigen initiatief.

Informeren bij organisaties

Als u meer wilt weten over de soorten vrijwilligerswerk die u kunt doen, kunt u op verschillende manieren te werk gaan. U kunt informeren bij (vrijwilligers)organisaties die u zelf al kent.

Kijk op internet

U kunt op internet zoeken bij organisaties of bij het goede doel waar u belangstelling voor heeft.

Of u schrijft zich in als vrijwilliger bij het Vrijwilligerspunt van Contour de Twern in Balade. Dat kan via internet, www.contourdetwern.nl Maar u kunt natuurlijk ook zelf naar een vrijwilligersorganisatie gaan.

Via de bibliotheek

U vindt in de plaatselijke bibliotheek vast ook aanknopingspunten waar u mee verder kunt. Er zijn veel organisaties te bedenken waar men uw hulp zeer op prijs stelt.

Via de gemeente

U kunt ook in de gemeentegids kijken en op de website van de gemeente. Of in de wijkkrant of buurtkrant. U kunt uitgaan van uw interesse en kijken welke organisatie daarbij past.

Vrijwilligersmarkt

Misschien organiseert het buurt- of wijkcentrum bij u in de buurt wel eens een vrijwilligersmarkt. U kunt dat even navragen.

Als dat niet zo is, kunnen ze u vast wel vertellen welke organisaties nog vrijwilligers zoeken. Of u kunt bij het buurtcentrum zelf aan de slag!

Vrijwilligersvergoeding

Als vrijwilliger mag u een kleine vrijwilligersvergoeding ontvangen voor uw werk. Bijvoorbeeld voor de reiskosten die u maakt. Maar het mag ook een vergoeding zijn voor uw inzet. Er gelden wel maximumbedragen: komt u boven dit bedrag uit, dat moet u er belasting over betalen.

Heeft u een uitkering, dan gelden er andere voorwaarden.