Als vrijwilliger bij een organisatie aan de slag

Er zijn allerlei manieren om bij een vrijwilligersorganisatie aan de slag te gaan.

Via anderen

Anderen kunnen u helpen bij het vinden van geschikt vrijwilligerswerk. U kunt er eens samen met mensen uit uw omgeving over praten. Zij kunnen met u op een rijtje zetten waar uw belangstelling naar uitgaat, waar u goed in bent en wat voor soorten vrijwilligerswerk er allemaal zijn.

Ook kent u misschien iemand die vrijwilliger is. Misschien kunt u eens met diegene meegaan om te zien of u dat ook iets lijkt. Of diegene kan u in contact brengen met iemand die er meer over weet. Ervaringen van andere mensen horen, kan u helpen om duidelijk te maken wat u wel en niet wilt.

Instanties en organisaties

U kunt denken aan organisaties als Humanitas, Vluchtelingenwerk, de Voedselbank, het plaatselijke ziekenhuis, goede doelen die collectes houden en scholen.

Misschien is er ook een vrijwilligersorganisatie bij u in de buurt die vacatures voor vrijwilligers aanbiedt. Zij kunnen u helpen met uw vragen. En misschien kunnen zij ook voor u bemiddelen als u een bepaald soort vrijwilligerswerk op het oog heeft, maar nog niet precies weet waar u terecht kunt.

Vrijwilligerszorg

Buddyzorg, maatjesprojecten en vrijwillige thuishulp zijn voorbeelden van vrijwilligerszorg.

 • Maatjes zijn vrijwilligers die leuke, ontspannende activiteiten ondernemen met mensen die aandacht, steun of begeleiding nodig hebben.
 • Buddy's zijn vrijwilligers die mensen met een ziekte of beperking praktische hulp en emotionele steun geven. Bijvoorbeeld samen uitstapjes maken, maar ook steunen bij het omgaan met de beperking.
 • Vrijwilligers van de vrijwillige thuishulp helpen en ondersteunen mensen met een beperking of een chronische ziekte, naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Ze bieden bijvoorbeeld praktische steun en hulp. Maar ook gezelschap.

Gegevens van organisaties voor buddyzorg en vrijwillige thuishulp vindt u ook op de website van MantelzorgNL.

Zorginstellingen

U kunt contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator van ouderencentra, verzorginghuizen, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten of geestelijke gezondheidszorg of ziekenhuizen. In deze instellingen zijn veel vrijwilligers nodig, omdat de zorgbudgetten steeds krapper worden.

U kunt denken aan de volgende soorten werk:

 • helpen bij de maaltijden,
 • gastheer of gastvrouw zijn
 • activiteiten begeleiden
 • koffie- en bingo-ochtenden begeleiden
 • mensen begeleiden bij ziekenhuisbezoek
 • meehelpen met koken op een groep
 • een wandeling met iemand maken
 • spelletjes doen
 • zingen

Uw werk wordt zeer gewaardeerd.

Sportverenigingen

Bij sportverenigingen wordt veel werk verzet door vrijwilligers, die trainingen geven, in het bestuur zitten, de kantine draaiende houden, wedstrijden organiseren, het clubhuis schoonmaken, enzovoort!

Beoefent u of uw kind een sport? Dan komt u waarschijnlijk vanzelf wel in aanraking met de mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk. Maar u kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.

Wijk- of buurtvereniging

Wijk- en buurtverenigingen zijn belangrijk om de saamhorigheid en levendigheid in een buurt te verbeteren. Gaat u maar eens kijken wat voor vereniging in uw buurt actief is.

Het kan leuk zijn een keer een kijkje te nemen bij een koffie-ochtend, een wijkvergadering of een activiteit die in het buurtcentrum wordt georganiseerd. Vraagt u gerust eens naar de mogelijkheden van het doen van vrijwilligerswerk. Wordt u vrijwilliger in uw buurtcentrum, dan is dat bovendien een leuke gelegenheid om eens wat meer mensen uit de buurt te leren kennen. En u maakt zich nog nuttig ook.

Geloofsgemeenschap

Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw kerk, moskee of andere geloofsgemeenschap voor het doen van vrijwilligerswerk. Vaak zijn er verschillende mogelijkheden om te helpen. Praat er eens over met anderen die bij uw geloofsgemeenschap betrokken zijn. Misschien brengt het u op een idee.

Een VOG nodig?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen is dit verplicht.

Ook vrijwilligersorganisaties kunnen een VOG voor u aanvragen voordat zij u als vrijwilliger aannemen.