Home   Onderwerpen   Opvoeding Jeugd en Gezin   Relaties   Uit elkaar   Inkomen en woonruimte

Zorgen voor inkomen en woonruimte na de scheiding

Uit elkaar gaan kan grote gevolgen hebben voor uw persoonlijke situatie. U deelde immers altijd alles. Nu moet u voor uzelf zorgen.

Onvoldoende inkomen

Het kan zijn dat u plotseling van een minimuminkomen moet rondkomen. Dan is het goed om te weten wat u kunt doen om uw situatie te verbeteren.

Op zoek naar nieuwe woonruimte

Misschien kunt u niet in uw oude woning blijven wonen en moet u op zoek naar wat anders.

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag (of woonlastentoeslag) is een tijdelijke aanvulling van uw inkomsten, zodat u de huur of de hypotheek kunt blijven betalen.

U kunt ervoor in aanmerking komen als uw inkomen door omstandigheden te laag is, en u uw woonkosten daardoor niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of werkloosheid.

U kunt woonkostentoeslag aanvragen bij de sociale dienst van de gemeente.

Hulp van anderen

U kunt overwegen om hulp te vragen aan vrienden of familie. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een nieuwe woning, om u tijdelijk op te vangen, of om geld te lenen.