Echtscheiding

Een echtscheiding is het beëindigen van een huwelijk. Er komt een einde aan alle juridische banden tussen de partners. Een echtscheiding moet u aanvragen bij de rechter.

Het verzoekschrift indienen

Een scheiding begint met een verzoekschrift. Dit is een brief aan de rechtbank. Hierin vraagt u de rechter om te beslissen over uw scheiding.

U heeft bij een scheiding een advocaat nodig. De advocaat stelt het verzoekschrift op en stuurt het naar de rechtbank. U kunt alleen of samen met uw partner een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Ouderschapsplan

Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Dan stelt u ook een ouderschapsplan op, waarin afspraken staan over de opvoeding, verzorging van uw kinderen en de alimentatie. U stuurt het plan mee met het verzoekschrift.

Kijk voor meer informatie in de brochure [s=1830738,Uit elkaar... En de kinderen dan?

Nevenvoorzieningen

U kunt in uw verzoekschrift aan de rechter vragen om een beslissing te nemen over nevenvoorzieningen. Daarbij gaat het om:

  • Gezag over de kinderen.
  • De verdeling over de ouders van zorg en opvoeding.
  • Een omgangsregeling.
  • Alimentatie voor partner en kinderen.
  • De verdeling van uw spullen.
  • Wie van u beiden in uw huis blijft wonen.
Bestanden
Organisaties