De zitting en besluit over de scheiding

U krijgt een uitnodiging van de rechtbank voor de zitting. U mag naar de zitting komen, maar het hoeft niet. Komt u wel, dan kan de rechter vragen of u nog iets heeft te zeggen.

Het besluit van de rechter

De rechter maakt zijn besluit bekend na de zitting in een schriftelijke beschikking die u via uw advocaat krijgt toegestuurd.

De scheiding wordt pas definitief als u de scheiding laat inschrijven bij de burgerlijke stand van uw gemeente.

Soms is er geen zitting

De rechtbank houdt niet in alle gevallen een zitting, bijvoorbeeld als u het verzoekschrift samen heeft ingediend en er geen kinderen tussen de 12 en 18 jaar zijn.

Voorlopige voorziening

Een rechtszaak kan lang duren, als de partners het niet eens kunnen worden. Soms neemt de rechter dan een tijdelijke beslissing. Bijvoorbeeld over waar de kinderen gaan wonen. Dit heet een voorlopige voorziening. Deze kan via de advocaat worden aangevraagd.