Goede afspraken maken over financiën en bezittingen

Een scheiding is geen eenvoudige opgave. Hier vindt u tips en adviezen over hoe u bepaalde dingen kunt aanpakken.

In goed overleg

Het is handig als u probeert zo veel mogelijk samen te regelen. Lukt het samen niet, dan kunt u een duidelijke taakverdeling maken.

Als u elkaar goed op de hoogte houdt, voorkomt u dat de ander het gevoel heeft er niet bij betrokken te zijn. Het zorgt ervoor dat de scheiding makkelijker zal verlopen.

Pensioenverdeling

Heeft u tijdens uw huwelijk ouderdomspensioen opgebouwd? Dan wordt dit tussen u beiden verdeeld op het moment dat degene die het heeft opgebouwd met pensioen gaat. U dient de scheiding wel aan uw pensioenuitvoerder door te geven.

U kunt tijdens de scheiding in de overeenkomst laten opnemen dat u geen verdeling van het ouderdomspensioen wilt.

Was u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd, of had u partnerschapsvoorwaarden, dan kan het zijn dat u daarin iets heeft opgenomen over het ouderdomspensioen.

Nabestaandenpensioen

Het is verstandig dat u bij de scheiding ook afspraken maakt over het nabestaandenpensioen. Overlijdt uw ex-partner, dan heeft u recht op bijzonder nabestaandenpensioen.

Ouderschapsplan

Heeft u kinderen onder de 18 jaar, dan bent u verplicht bij de scheiding een ouderschapsplan te maken. Daarin staan afspraken over hoe u en uw partner de zorg en de opvoeding van de kinderen verdelen.

Financiële situatie

Bij het maken van afspraken over de financiën gaat u waarschijnlijk in gesprek met een advocaat, notaris of mediator.

U moet dan een overzicht kunnen geven van uw financiële situatie. U heeft daarvoor de volgende documenten nodig:

 • Trouwboekje en indien aanwezig akte van de huwelijkse voorwaarden. Of samenlevingsovereenkomst.
 • Jaaropgaven, loonstrookjes, uitkeringsspecificaties.
 • Hypotheekakte, correspondentie over de hypotheek.
 • WOZ-beschikking.
 • Huurovereenkomst woning.
 • De aangiften van de inkomstenbelasting van de laatste 3 jaar.
 • Koopsompolissen en andere waardepapieren.
 • Bankrekeningen, spaarrekeningen en beleggingsrekeningen.
 • Verzekeringen. Ook belangrijk is op wiens naam ze staan.
 • Gegevens over pensioenopbouw van beide partners. En van de werkgevers in de periode dat u getrouwd was.
 • Gegevens over schulden.

Praktische zaken

Natuurlijk moet u samen met uw partner ook allerlei praktische zaken regelen.

 • Heeft u een gezamenlijke bankrekening? Dan is het nodig dat u beiden een aparte rekening heeft vanaf het moment dat u gescheiden bent.
 • Welke abonnementen heeft u en welke moeten opgezegd worden? Of moet het op de naam van de ander gezet worden?
 • Van welke instanties, clubs of verenigingen bent u lid? Moet er iets worden opgezegd?
 • Het doorgeven van uw scheiding aan diverse instanties.