Ouderschapsplan

Gaat u uit elkaar en heeft u kinderen onder de 18 jaar? Dan bent u verplicht een ouderschapsplan te maken.

Afspraken maken

In het ouderschapsplan maakt u afspraken over:

  • hoe u de zorg en de opvoeding van de kinderen verdeelt;
  • waaruit de alimentatie voor de kinderen bestaat;
  • hoe u onderling informatie over de kinderen uitwisselt.

U kunt er ook andere dingen in zetten die u belangrijk vindt, zoals afspraken over bedtijden, zakgeld, huiswerk, kleding, kapper, piercings, enzovoort.

Belang van het kind voorop

Soms is het moeilijk om tijdens een scheiding met elkaar tot goede afspraken te komen. Probeer deze problemen opzij te zetten. Zet het belang van uw kinderen voorop. Het is voor hen belangrijk dat er goede afspraken komen. Blijf dus met uw partner praten over de zorg en opvoeding van de kinderen.

Vraag uw kinderen ook wat zij belangrijk vinden. Geef kinderen het gevoel dat ze gehoord worden. Kinderen vanaf 12 jaar mogen ook voor de rechtbank meepraten.

Omgangsregeling of zorgregeling

U spreekt in het ouderschapsplan ook een omgangsregeling of zorgregeling af. Dat houdt in dat u vastlegt wanneer de kinderen bij de een zijn en wanneer bij de ander. Er zijn allerlei vormen mogelijk. U bepaalt in overleg wat u het prettigst vindt. U kunt ook afspraken maken over andere manieren van contact, zoals telefoontjes, post, e-mail en chat.

Voor uw kind is het belangrijk dat het met beide families contact kan houden. Dit kunt u ook opnemen in het ouderschapsplan. Meer informatie over het afspreken van een omgangsregeling vindt u bij het Juridisch Loket.

Co-ouderschap

U kunt ook kiezen voor een co-ouderschap. Bij co-ouderschap verdeelt u alles gelijk: u neemt allebei een deel van de zorg en opvoeding voor uw rekening en verdeelt de kosten. De kinderen wonen deels bij de ene ouder en deels bij de andere.

Dit kan als u:

  • de verantwoordelijkheid voor zorg en opvoeding eerlijk verdeelt;
  • goede afspraken met elkaar kunt maken;
  • geen ruzie heeft;
  • en het belang van uw kinderen voorop stelt.

Hulp bij ouderschapsplan

Komt u er samen niet uit, dan kunt u een mediator inschakelen. Een mediator is een bemiddelaar. Hij of zij luistert naar beide partijen en helpt u om samen tot een oplossing te komen.

Komt u er met bemiddeling ook niet uit, dan kunt u de rechter vragen om een omgangsregeling. Daarvoor heeft u de hulp nodig van een advocaat. De advocaat kan u ook helpen om het ouderschapsplan op te stellen.

Bestanden
Organisaties