Home   Onderwerpen   Samen leven   Pesten

Pesten

Pesten is iets wat kinderen doen, wordt vaak gedacht. Maar pesten komt ook voor onder volwassenen.

Dit komt meestal doordat de één zich beter voelt of wil voelen dan de ander, bijvoorbeeld op het werk. Iemand met een iets lagere functie kan voor een pester al een doelwit worden.

Een geintje

Een grapje hier en daar moet kunnen, zolang de humor van twee kanten komt. Pesten is altijd tegen dezelfde persoon gericht. Pesten is bovendien kwetsend, een geintje is dat in principe nooit.

Pesten op het werk

Pesten bij volwassenen komt het meeste voor op de werkvloer. Vooral op plekken waar mensen veel met elkaar samenwerken en het werk saai kan worden. Het pesten uit zich bijvoorbeeld in constant dezelfde persoon afkraken of bewust van zijn werkzaamheden afhouden. Of één iemand krijgt steeds alle fouten op zich afgeschoven. Pesterijen via de e-mail of chat kunnen ook voorkomen op kantoor.

Wat kan ik eraan doen?

Wanneer u gepest wordt of wanneer u deze pesterijen ziet bij anderen, spreek de pester hier dan op aan. Laat merken dat u het gedrag afkeurt.

Mocht u dit niet zien zitten, ga dan met een leidinggevende praten. Mocht uw leidinggevende de pester zijn, twijfel dan niet om dit bij zijn of haar meerdere aan te geven. U kunt ook naar een vertrouwenspersoon of de arbodienst gaan met uw probleem.

Vraag hulp bij anderen

Wanneer u er zelf niet meer uitkomt, of wanneer het u allemaal te veel wordt, praat er dan met anderen over. Zij kunnen u misschien helpen of advies geven hoe er mee om te gaan. Er alleen al over praten zal u goed doen.

Discriminatie

Wanneer de aard van de pesterijen komt vanuit verschillen tussen de mensen en wanneer deze verschillen steeds benadrukt worden, spreken we van discriminatie. Om dit tegen te gaan, zijn binnen organisaties vaak richtlijnen opgesteld.