Home   Onderwerpen   Samen leven   Overlijden en rouw   Testament   Testament opstellen

Een testament laten opstellen

Om een testament op te stellen neemt u de volgende stappen.

Redenen bedenken

Een testament kan om verschillende redenen handig zijn. Misschien wilt u graag vastleggen wie uw geld erft, of u wilt vastleggen wie er voor uw kinderen zorgt, als u er niet meer bent.

Advies inwinnen

Het is verstandig eerst informatie te zoeken, voordat u een testament gaat opstellen. Een notaris kan u uitleg en advies geven.

Denk ook na over fiscale gevolgen voor uw erfgenamen. Want uw erfgenamen moeten na uw overlijden belasting betalen over de erfenis. Uw notaris kan u daar alles over vertellen.

Inhoud testament

Dit kunt u regelen met een testament:

  • U kunt anderen dan uw bloedverwanten tot erfgenaam benoemen.
  • U kunt afwijken van de regels die het erfrecht voorschrijft. Bijvoorbeeld een erfgenaam meer laten erven dan hij of zij volgens het erfrecht zou erven.
  • U kunt elke erfgenaam een gedeelte van uw nalatenschap toedelen.
  • U kunt één erfgenaam het vruchtgebruik geven over uw woning. De andere erfgenamen zijn dan eigenaar, maar mogen de woning niet gebruiken of verkopen.
  • U kunt een geldbedrag of een bepaald kostbaar voorwerp nalaten aan een specifieke erfgenaam.
  • U kunt een deel van de erfenis bestemmen voor een instelling, bijvoorbeeld een goed doel.
  • U kunt vastleggen dat erfgenamen minder of helemaal niet erven. Wel heeft u dan te maken met het wettelijk erfdeel, dat bepaalt dat kinderen die onterfd zijn in het testament wel hun legitieme portie (het wettelijk erfdeel) kunnen opeisen.
  • U kunt een erfgenaam 'vrij van recht' of 'netto' laten erven. Dan hoeft deze erfgenaam geen erfbelasting te betalen. Die wordt dan betaald uit het restant van de erfenis.
  • U heeft de mogelijkheid een executeur te benoemen, die de uitvoering van uw testament op zich neemt na uw overlijden.

Testament opstellen

Een testament moet u laten opstellen door de notaris. U moet hiervoor 16 jaar of ouder en wilsbekwaam zijn.