Mogelijkheden en keuzes voor het testament

U kiest zelf wat u wilt vastleggen in uw testament. Hieronder staat een aantal mogelijkheden.

Schenkingen doen

Tijdens uw leven kunt u schenkingen doen, zodat u de erfenis verkleint. Dit heeft voordelen voor de belasting.

U mag jaarlijks een bepaald bedrag schenken, dat vrij is van schenkbelasting. Een gift aan kinderen mag hoger zijn dan aan anderen. Omdat de erfenis hiermee kleiner wordt, hoeven de erfgenamen meestal minder erfbelasting te betalen. Doet u een schenking en u overlijdt binnen 180 dagen daarna, dan moet degene die de schenking kreeg wel erfbelasting betalen over dit bedrag.

Een codicil opmaken

Wilt u vastleggen door wie en hoe u uw uitvaart geregeld wilt hebben en welke meubels, sieraden en kleren u aan wie wilt schenken na uw dood? Dan kunt u dat doen met een codicil. U hoeft voor een codicil niet dnaar de notaris.

Een codicil is een verklaring die u dateert en ondertekent. Een codicil moet u met de hand schrijven. U kunt in een codicil niet vastleggen wat er met uw geld en onroerende bezittingen gebeurt na uw overlijden. Dat kan alleen met een testament via de notaris.

Vruchtgebruik

Als u wilt dat uw partner of echtgenoot in uw huis kan blijven wonen na uw overlijden, dan kunt u dat in het testament vastleggen door middel van het vruchtgebruik.

Dit betekent dat uw partner in het huis kan blijven wonen, maar dat hij of zij geen eigenaar is. Uw partner mag gratis in het huis blijven wonen, totdat hij of zij overlijdt. U kunt ook vastleggen dat het vruchtgebruik eindigt, zodra uw partner hertrouwt.

Een uitsluitingsclausule maken

Is uw kind getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan kunt u een uitsluitingsclausule opnemen in uw testament. Hiermee zorgt u ervoor dat de erfenis alleen eigendom wordt van uw kind en niet van uw schoonzoon of schoondochter. Gaat uw kind later scheiden, dan kan de ex-partner er geen aanspraak op maken.

U kunt ook een uitsluitingsclausule maken bij een schenking.

Een bewindvoerder benoemen

Bent u van mening dat uw erfgenamen (nog) niet de verantwoordelijkheid kunnen dragen van een geërfd vermogen? Dan kunt u een bewind instellen.

Dat wil zeggen dat u in het testament iemand tot bewindvoerder benoemt. Deze persoon beheert dan de nalatenschap. Bijvoorbeeld tot de erfgenamen een bepaalde leeftijd hebben bereikt of voor een vastgestelde periode.

Een voogd benoemen

Een voogd zorgt voor een kind jonger dan 18, wanneer de ouders dat niet meer kunnen. Ouders kunnen in een testament vastleggen wie de voogd wordt, wanneer zij beide overlijden. U kunt in het testament ook vastleggen wat u belangrijk vindt voor de opvoeding van uw kinderen.

Goede doelen opnemen

U kunt in uw testament één of meer goede doelen opnemen. Het deel van uw nalatenschap dat u aan een goed doel schenkt, komt geheel ten goede aan die instantie. Er hoeft geen erfbelasting over te worden betaald.