Levenstestament

Een levenstestament is een testament dat u opstelt voor situaties tijdens uw leven. U kunt erin zetten wat er moet gebeuren als u zelf niet meer in staat bent te handelen, bijvoorbeeld omdat u ziek bent, dementeert of plotseling een ongeluk krijgt.

Zelf beslissen

In een levenstestament legt u vast wie uw zaken regelt, als u dat zelf niet meer kunt. U geeft een volmacht aan iemand die u vertrouwt. U kunt ook meerdere mensen machtigen. En u geeft aan wat u wilt dat de gevolmachtigde doet en op welke manier. Bijvoorbeeld:

  • Wie de financiën regelt en hoe dat moet gebeuren.
  • Wie er met artsen overlegt over medische behandelingen en wat uw wensen daarin zijn.
  • Wat er met het huis moet gebeuren, als u naar een zorginstelling gaat.
  • Wie er voor de huisdieren zorgt, als u dat niet meer kunt.

Wanneer gaat het in?

U kunt zelf aangeven wanneer het levenstestament moet ingaan. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat een arts een verklaring moet afgeven. De arts onderzoekt of u nog in staat bent om uw zaken te regelen en/of uw wil te bepalen. Is dat niet het geval, dan treedt na de medische verklaring de volmacht in werking.

Opstellen en wijzigen

U kunt een levenstestament tegen betaling laten opstellen bij een notaris. U kunt het document altijd wijzigen of eventueel intrekken.

Op notaris.nl vindt u een checklist waarmee u het gesprek bij de notaris kunt voorbereiden.

Misbruik voorkomen

Machtig alleen mensen die u volledig vertrouwt. U kunt er ook voor kiezen om verschillende mensen aan te wijzen: bijvoorbeeld iemand voor de financiën en iemand voor medische zaken.

In het levenstestament kunt u ook bepalingen opnemen om misbruik door de gevolmachtigde te voorkomen. Het is verstandig om een vorm van toezicht af te spreken. Bijvoorbeeld dat de gevolmachtigde elk half jaar verantwoording aflegt bij een toezichthouder, die u zelf aanwijst. De toezichthouder bekijkt dan - bijvoorbeeld - of uw vermogen volgens de afspraken wordt beheerd. U leest er meer over op notaris.nl.

Geen levenstestament?

Heeft u geen levenstestament opgesteld, dan kan de rechter iemand aanwijzen die uw belangen behartigt wanneer u dat zelf niet (meer) kan. Dit is een bewindvoerder, mentor of curator. Deze wordt aangewezen door de kantonrechter en legt ook verantwoording af aan de kantonrechter.

Behandelverbod en euthanasie

U kunt in uw levenstestament ook uw wensen laten vastleggen rondom medische behandelingen. Bijvoorbeeld dat u geen toestemming geeft voor bepaalde medische behandelingen. Dit heet een behandelverbod.

Ook kunt u eventueel een euthanasieverklaring opnemen in het levenstestament. Zorg er dan wel voor dat u dit eerst bespreekt met uw arts. Hij of zij voegt deze verklaringen toe aan uw medische dossier. U kunt ze daarna opnemen in uw levenstestament.

Meer hierover leest u op Thuisarts.nl.

Bestanden