Alleen verder

Het kan zijn dat u tijdens de laatste levensfase veel tijd heeft besteed aan de zorg voor uw dierbare. Nu hij of zij er niet meer is, heeft u weer meer tijd voor uzelf.

Rouwperiode

Het is mogelijk dat u het erg moeilijk vindt om het verdriet een plekje te geven: u zit in het proces van rouwverwerking. De kans bestaat dat u zich alleen en ontredderd gaat voelen.

Voor uzelf zorgen

Het kan zijn dat u ineens zelf bepaalde dingen moet doen of regelen. Dat kan een behoorlijke omslag voor u zijn.

Bijvoorbeeld dat u nu zelf de boodschappen moet doen, koken, opruimen, strijken en wassen. Of dat u de financiën ineens zelf moeten regelen.

Hulp van anderen

Als u alleen verder moet, zou het fijn zijn als u hulp kunt krijgen van anderen.

Er is van alles mogelijk. Denkt u maar eens aan een kookcursus bij het buurthuis. Vrijwilligers die u kunnen helpen met de administratie. En misschien zijn er ook buren of familieleden die u kunnen helpen.

Contacten en activiteiten oppakken

Het zou misschien goed zijn als u uw sociale contacten weer eens wat zou kunnen aantrekken. Verder kunt u kijken of u eens kunt aanschuiven bij activiteiten in uw buurt of dat u misschien vrijwilliger kunt worden.