Hulp van anderen na het overlijden

Als uw partner overlijdt, moet er een hoop gebeuren. Het is fijn als mensen in uw omgeving u dan kunnen helpen.

Wie kan u helpen?

Er zijn vast wel mensen die in de eerste tijd regelmatig bij u komen. Bijvoorbeeld familieleden, vrienden, kennissen en buren.

Maar u kunt ook denken aan lotgenoten of vrijwilligers. Een lotgenoot weet goed wat het is om iemand te verliezen. Vrijwilligers zijn bijvoorbeeld ouderenadviseurs. Zij kunnen altijd een luisterend oor bieden.

Hoe kunnen anderen u helpen?

Vraagt u uw familie, kennissen en vrienden gerust om hulp na het overlijden van uw partner.

Bankzaken regelen

Misschien vindt u het lastig om de bankzaken goed af te handelen. Het zou mooi zijn als iemand u daarmee kan helpen. Bijvoorbeeld uw dochter of een buurman die u vertrouwt.

Samen naar de notaris

Iemand kan met u meegaan naar een afspraak bij de notaris om het testament en de erfenis te bespreken.

Instanties informeren

U moet het overlijden van uw partner doorgeven aan instanties. Misschien moet u ook een uitkering aanvragen voor uzelf (partnerpensioen of Anw]. Anderen kunnen u helpen te bedenken welke organisaties u moet bellen of schrijven. Ze kunnen ook voor u bellen, als u dat fijner vindt.

Dankadvertentie

U kunt samen de tekst opstellen voor de dankbetuiging of de dankadvertentie in de krant. Misschien weet iemand anders nog een mooie tekst of een mooi gedicht.

Spullen uitzoeken en opruimen

Anderen kunnen u helpen door met u samen de spullen van uw partner uit te zoeken en op te ruimen.

Samen zijn

U kunt ook samen de herinnering aan uw overleden partner levend houden door te praten over het verleden. Dit voorkomt misschien ook dat u zich alleen voelt. En misschien kunnen anderen u ook helpen om nieuwe mensen te leren kennen of nieuwe activiteiten te ondernemen, als u daar aan toe bent.