Zaken die snel geregeld moeten worden

Dit zijn de dingen die u als eerste moet regelen na het overlijden van uw partner.

Aangifte van overlijden doen

U moet bij de Burgerlijke Stand van uw gemeente melden dat iemand is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit, maar nabestaanden kunnen het ook doen. U krijgt hierna een akte van overlijden. Dit document heeft u nodig om allerlei zaken te regelen.

De uitvaart

De uitvaart moet uiterlijk op de 6e werkdag na de dag van overlijden plaatsvinden. Informatie en tips over het regelen van de uitvaart vindt u onder De uitvaart regelen. U kunt ook contact opnemen met een uitvaartondernemer voor meer informatie.

Erfenis en testament

Had uw partner een testament, dan bespreekt u dit met een notaris. Weet u niet zeker of uw partner een testament had, controleer dit dan via het Centraal Testamentenregister (CTR).

In sommige gevallen heeft u een verklaring van erfrecht nodig, die u bij de notaris kunt opvragen.

Had uw partner schulden, dan kunt u ervoor kiezen de erfenis onder voorbehoud te accepteren of zelfs te weigeren.

Instanties informeren

Alle instanties en organisaties waar uw partner geregistreerd staat, moet u in kennis stellen van het overlijden van uw partner. Denk onder andere aan de werkgever, de hypotheekverstrekker, de vakbond, de kerk, enzovoort.

De gemeente geeft het overlijden door aan een aantal instanties. U hoeft aan deze instanties het overlijden niet door te geven:

 • de Belastingdienst
 • het UWV
 • de SVB
 • het pensioenfonds
 • de zorgverzekeraar

NB: Woonde de overledene in het buitenland? Als de overledene niet meer is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, dan moet u het overlijden wel zelf doorgeven aan deze instanties.

Bankzaken regelen

U moet de bank van de overledene informeren over het overlijden. Kijk op de website van de bank op welke manier u dit het beste kunt doen.

 • Had u samen met uw partner een en/of-rekening, dan wordt deze door de bank niet geblokkeerd.
 • Had uw partner een eigen bankrekening, dan blokkeert de bank deze. Tenzij het mogelijk is deze rekening op uw naam te laten overschrijven.
 • U kunt het beste met de bank overleggen welke lopende rekeningen wel betaald dienen te worden.
 • Kijk welke automatische afschrijvingen er op de rekening van uw partner lopen en welke daarvan in stand moeten blijven.
 • Had uw partner een bankkluis, dan kunt u deze openen en eventueel opzeggen.
 • De creditcards van uw partner moeten opgezegd worden.

Verzekeringen

Bij de verzekeraar(s) meldt u dat de verzekerde is overleden. Kijk op de website van de verzekeraar hoe dit in zijn werk gaat.

 • De zorgverzekering van uw partner wordt automatisch stopgezet.
 • Was u gezamenlijk verzekerd, bijvoorbeeld voor inboedel en wettelijke aansprakelijkheid, dan kunt u de tenaamstelling van de verzekering aanpassen. U zet de verzekering over op alleen uw naam.
 • Had uw partner een overlijdensrisicoverzekering? Dan komt dat geld na het overlijden in een keer vrij. Neem hierover contact op met de verzekeraar.
 • U kunt bij de Sociale Verzekeringsbank nagaan of u recht heeft op een nabestaandenuitkering Anw.

Pensioen

De gemeente geeft aan het pensioenfonds door dat uw partner is overleden. Alleen als de overledene in het buitenland woonde, moet u het pensioenfonds zelf op de hoogte stellen.

Als uw partner overlijdt, krijgt u waarschijnlijk 70 procent van het ouderdomspensioen van uw partner. Dit heet het partnerpensioen.

Als uw overleden partner AOW kreeg, dan heeft u recht op één maand van zijn of haar bruto AOW-pensioen. U krijgt van de Sociale Verzekeringsbank automatisch bericht over deze AOW-overlijdensuitkering.

Uw woning

Door het overlijden van uw partner zal waarschijnlijk iets wijzigen in uw inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor uw woonsituatie.

 • Huurt u een woning, dan kunt u misschien huurtoeslag krijgen.
 • U moet aan de verhuurder doorgeven of u het huurcontract wilt voortzetten.
 • Heeft u een eigen woning? Dan had uw partner misschien een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering naast de hypotheek. De verzekering keert na overlijden een bedrag uit waarmee de hypotheekschuld afgelost wordt.
 • Het kan zijn dat uw partner in het testament heeft geregeld dat u het vruchtgebruik krijgt over de woning.
 • Verder kunt u bij de sociale dienst van de gemeente vragen of u voor een woonkostentoeslag in aanmerking komt.