Euthanasie

Euthanasie is het beëindigen van het leven door een arts op verzoek van de patiënt, om een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Wilsverklaring opstellen

In een wilsverklaring zet u op papier wat u wel of juist niet wilt aan het einde van uw leven. Een euthanasieverzoek is een wilsverklaring. Ook een behandelverbod en niet-reanimeerverklaring zijn wilsverklaringen.

Het is belangrijk om uw wilsverklaring te bespreken met uw huisarts. Zo weet de arts precies wat u bedoelt.

Op Thuisarts.nl vindt u een overzicht van standaardwilsverklaringen.

Euthanasieverzoek

Alleen als u de keuze goed kunt overwegen, zelf de beslissing kunt nemen en uw eigen belangen goed kunt overdenken, kunt u een arts vragen om euthanasie te plegen. Dit heet het euthanasieverzoek.

Bespreek uw wensen eerst met uw arts. U kunt een euthanasieverzoek mondeling doen. Vaak is het verstandig het euthanasieverzoek ook op te schrijven. Dit document is de euthanasieverklaring. De Rijksoverheid heeft een brochure (pdf, 1,23 MB) met informatie over het schriftelijke euthanasieverzoek.

Behandelverbod en niet-reanimeerverklaring

In een behandelverbod kunt u opschrijven onder welke omstandigheden u niet meer behandeld wilt worden. In een niet-reanimeerverklaring legt u vast dat u bij een hartstilstand niet meer gereanimeerd wilt worden.

Spreek het eerst goed door met uw arts, voor u een verklaring opstelt. Zorg ervoor dat de verklaring raadpleegbaar is bij noodgevallen. Bijvoorbeeld in uw medisch dossier. Of als niet-reanimerenpenning.

Niet-reanimerenpenning

Er bestaat ook een niet-reanimerenpenning, die u kunt dragen als teken dat u niet gereanimeerd wilt worden. Vooral veel 70-plussers willen niet het risico lopen beschadigd uit een reanimatie te komen en verder te moeten leven met ernstige beperkingen.

Deze penning is te koop bij de Patiëntenfederatie Nederland. De penning wordt gedragen aan een ketting of speld op de onderkleding.

De Euthanasiewet

De Euthanasiewet bepaalt dat de arts die euthanasie toepast niet strafbaar is. Hij moet echter wel zeer zorgvuldig te werk gaan. Dit staat beschreven in de zorgvuldigheidseisen.

De zorgvuldigheidseisen houden onder meer in dat de arts er zeker van is dat de patiënt het zelf wil en er goed over nagedacht heeft. Maar ook dat het lijden uitzichtloos en ondraaglijk is.

Hulp bij zelfdoding

Hulp bij zelfdoding valt ook onder euthanasie. Alleen dient de arts dan niet de dodelijke middelen toe. Dat doet de patiënt zelf.

De arts is het niet verplicht

De arts is niet verplicht om een euthanasieverzoek of een wilsverklaring uit te voeren.

Als een arts de euthanasie niet zelf wil uitvoeren, moet hij dit met de patiënt bespreken. Tijdens het gesprek moet de arts benoemen wat de mogelijkheden voor de patiënt zijn. Bijvoorbeeld palliatieve zorg geven of een doorverwijzing naar een andere arts.