Als eerste regelen na het overlijden

Vlak na een overlijden zijn er een aantal zaken die u snel moet regelen.

De arts stelt de dood vast

Als iemand is overleden, is het eerste wat moet gebeuren dat een arts de dood officieel vaststelt. Dat kan 24 uur per dag. De arts vult formulieren in die onder meer de uitvaartondernemer gebruikt om toestemming te krijgen voor de begrafenis of crematie.

De uitvaartondernemer

U kunt nu contact opnemen met een uitvaartondernemer. Dit is overigens niet verplicht. Een uitvaartondernemer zet veel zaken voor u in gang en kent alle mogelijkheden voor de uitvaart en wat daaraan vooraf gaat.

De overledene moet afgelegd, ofwel verzorgd, worden. Dit kunt u overlaten aan de uitvaartondernemer. Maar u kunt dat ook zelf doen, met hulp van de uitvaartondernemer.

Het opbaren

U beslist of de overledene opgebaard wordt en waar dat moet gebeuren. Het kan gewoon thuis, maar ook in het ziekenhuis, het rouwcentrum of de instelling waar de overledene verbleef.

De uitvaartverzekering

Als de overledene een uitvaartverzekering had, belt u de verzekeraar. Vraag na welke kosten voor de uitvaart gedekt zijn. Is er geen uitvaartverzekering? Dan is het verstandig te kijken hoeveel geld er beschikbaar is voor de uitvaart.

Aangifte van overlijden

Iemand moet aangifte doen van het overlijden bij de burgerlijke stand van de gemeente. Vaak doet de uitvaartondernemer dit, maar u kunt het ook zelf doen. Hiervoor neemt u de verklaring van overlijden van de arts mee. De gemeente geeft een akte van overlijden af, die u nodig heeft voor de afhandeling van allerlei administratieve zaken. Soms kunt u een deel van de aangifte ook digitaal doen.

Mensen op de hoogte brengen

En u stelt uiteraard uw familie en naaste omgeving op de hoogte van het overlijden.