Home   Onderwerpen   Samen leven   Mantelzorger

Ik ben mantelzorger

Langdurig en intensief voor iemand uit uw omgeving zorgen heet mantelzorgen.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw omgeving die hulp nodig heeft. Onder mantelzorg vallen allerlei soorten van hulp en zorg: huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, toezicht en emotionele steun.

De zorg of hulp die u geeft is anders of meer dan mensen normaal gesproken aan elkaar geven.

Mantelzorg is anders dan vrijwilligerswerk, waarbij mensen zelf kiezen voor een taak. En het is anders dan werk: u krijgt er niet voor betaald.

Voor wie zorgt u?

Iemand uit uw directe omgeving wordt hulpbehoevend; uw vader gaat dementeren, uw partner krijgt een beroerte of uw buurvrouw wordt ernstig ziek. Soms is het een langzaam proces waarin iemand steeds meer zorg of hulp nodig heeft. Soms ontstaat de hulpbehoefte van de ene op de andere dag.

Hoeveel kunt u aan?

U hoeft er niet eens bij na te denken of u zorg zult verlenen, dat gaat eigenlijk vanzelf. Maar dat neemt niet weg dat het best zwaar kan zijn. Zeker als u het combineert met de zorg voor uw eigen gezin, met uw werk en met andere bezigheden.

Wat zijn uw vragen?

Zijn er handige tips voor mij?
Waar kan ik ondersteuning krijgen?
Wat is respijtzorg?
Hoe kunnen andere mensen mij helpen?
Hoe kan ik zorgen voor iemand die sterft?
Hoe kan ik zorgen voor iemand met dementie?
Hoe kan ik zorgen voor iemand met een verstandelijke beperking?