Nederlandse taal

Formulieren invullen, kinderen helpen met huiswerk, een bijsluiter van medicijnen lezen… Heeft u daar moeite mee? U bent niet de enige. In Nederland heeft ongeveer 1 op de 9 mensen moeite met lezen en schrijven.

Tips!

U wilt beter Nederlands leren. Wat kunt u daarvoor doen?

Voor: inwoners van Waalwijk die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Of u vind het bijvoorbeeld lastig om formulieren in te vullen. U heeft een diploma dat niet hoger is dan VMBO of MBO-1 en u bent niet inburgeringsplichtig.
Wat: een cursus Nederlands voor volwassenen Nederlanders en anderstaligen door docenten van het ROC Tilburg op een locatie in Waalwijk. De cursus is gratis.

Voor meer informatie ROC Tilburg, Tel: 013-5397090 of kijk op www.roctilburg.nl

Oefenen

Door thuis te oefenen leert u sneller.

Op internet zijn programma’s te vinden waarmee u de Nederlandse taal kunt oefenen. Kijk eens op:

Meedoen aan een leesclub

Er zijn leesclubs waar in een langzaam tempo wordt gelezen. Vraag daar eens naar bij uw bibliotheek.

Taalcoach of taalmaatje

Een taalcoach of taalmaatje kan u helpen met oefenen van de taal.

Bibliotheek

Veel lezen helpt ook. Bibliotheken hebben vaak een speciale collectie met boeken in makkelijke taal.

Studieboeken

In de bibliotheek kunt u boeken lenen waaruit u Nederlands kunt leren.

Cursussen en activiteiten

Er zijn verschillende soorten cursussen om (beter) Nederlands te leren.

Er zijn cursussen voor mensen die van huis uit al Nederlands spreken, maar die de taal beter willen leren. Bijvoorbeeld beter schrijven of lezen of dingen regelen op de computer.

Er zijn ook cursussen voor mensen die nog geen of weinig Nederlands spreken, omdat ze van huis uit een andere taal spreken.

U kunt ook meedoen aan een activiteit waar u uw Nederlands kunt oefenen. Bijvoorbeeld een taalcafé.

Volwassenenonderwijs

Cursussen Nederlands en inburgering worden vaak aangeboden via het volwassenenonderwijs.