Home   Onderwerpen   Samen leven   Inburgeren en basisvaardigheden

Inburgeren en basisvaardigheden

U wilt of moet misschien inburgeren. Of u wilt uw basisvaardigheden (taal, rekenen, werken met de computer) verbeteren. Waarom? Omdat iedereen deze vaardigheden nodig heeft om zich zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij.

Basisvaardigheden verbeteren

Beter leren lezen of schrijven, omgaan met een computer of beter leren rekenen. Hoe pakt u dit aan? U leest er meer over bij basisvaardigheden.

Inburgeren

Inburgeren, hoe gaat dat? En wat voor regels gelden er? U leest er meer over bij inburgeren.