Home   Onderwerpen   Samen leven   Discriminatie

Discriminatie

Er is sprake van discriminatie als mensen of groepen worden benadeeld op basis van allerlei kenmerken.

Bijvoorbeeld afkomst, ras, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuiging, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd, ziekte, enzovoort.

Discriminatie is verboden

Discrimineren mag niet. Dit staat in artikel 1 van de Grondwet en in de Algemene wet gelijke behandeling. Deze wetten bepalen dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden. Ook staat in het Wetboek van Strafrecht dat niemand uitlatingen mag doen die discriminerend zijn. Aanzetten tot haat en discriminatie is ook strafbaar.

Voorbeelden van discriminatie

  • U bent vrouw en u verdient een lager salaris dan uw mannelijke collega, terwijl u evenveel dienstjaren, opleiding en ervaring heeft.
  • U bent homoseksueel en u reageert op een vacature als leerkracht op een christelijke basisschool. U voldoet aan alle eisen, maar u wordt niet aangenomen.
  • Uw kind wordt gepest omdat hij er 'anders' uitziet: hij heeft een hazenlip.
  • Op uw 55e solliciteert u op een functie die u op het lijf geschreven is. U behoort tot de 2 kandidaten die overblijven na een paar ronden. U krijgt een afwijzing. Als u de contactpersoon bij de personeelsafdeling belt, hoort u dat de voorkeur is gegeven aan de jongere kandidaat.

In actie komen

Kom in actie als u gediscrimineerd wordt of als u het ziet gebeuren. Misschien heeft u iets aan de tips tegen discriminatie, of kunt u steun en hulp van anderen goed gebruiken.