Home   Onderwerpen   Samen leven   De buurt   Ruzie en overlast

Burenruzie en overlast

Heeft u overlast van iets wat uw buren doen? Ga dan eerst het gesprek aan. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hulp inroepen.

Overlast

Lawaai, stank en vuil in uw woonomgeving zijn vormen van overlast. Het grootste probleem is vaak geluidsoverlast, maar ook hondenpoep en zwerfafval veroorzaken veel ergernis.

Problemen oplossen

U kunt eerst proberen om met de veroorzaker te praten. Doe dat het liefst op een rustig moment en ook op een rustige manier. Luister naar het verhaal van de ander en probeer begrip te tonen. Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing waar u beiden achter staat.

Buurtbemiddeling

Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Wanneer met elkaar praten niet meer lukt, kunt u terecht bij buurtbemiddeling.

Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die gratis bij burenruzies bemiddelen. Zij doen hun best om problemen of conflicten zo goed mogelijk op te lossen.

Er zijn ook mediators en andere organisaties die bemiddeling bij burenruzie aanbieden. Dit is vaak wel tegen betaling.

Zwerfvuil

Zwerfafval is afval dat is achtergelaten op plaatsen waar het niet hoort. Het gaat vaak om verpakkingen: plastic flesjes, snoeppapiertjes.

Treft u zwerfafval op straat, dan kunt u dit bij de gemeente melden. Die zorgt ervoor dat het opgeruimd wordt.
Vermeldt bij uw melding:
* NAW gegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Lokatieomschrijving (huisnummer, object in de buurt)
* Welke afvalsoort is.

Daarnaast zijn er bij de gemeente Waalwijk vrijwilligers actief (ZAP'ers, ZwerfAfvalPakkers) die in hun directe leefomgeving zwerfafval opruimen. Kijk voor meer informatie op www.waalwijk.nl.

De overheid is veel geld kwijt aan het opruimen van zwerfafval. Daarom is voorkomen altijd beter dan later opruimen. Mensen die zwerfafval achterlaten op straat kunnen daarvoor een flinke boete krijgen.

Naar meldpunt of politie

Overlast kunt u melden bij de gemeente. Op de website van de gemeente Waalwijk vindt u het meldpunt voor overlast. www.waalwijk.nl

Heeft u er direct last van, gebeurt het 's nachts of ontstaat er een bedreigende situatie? Dan kunt u de politie bellen op 0900-8844. U kunt ook contact opnemen met de wijkagent.

Organisaties