Hulp zoeken bij huiselijk geweld

Het is altijd goed om hulp te zoeken. Ook als u zich afvraagt of wat u meemaakt normaal is. U kunt u iets hebben aan de volgende tips.

Erover praten

Wilt u niet direct naar instanties lopen, praat er dan eerst eens met iemand over die u kent. Bijvoorbeeld een vriendin, een buurvrouw of een familielid.

Het is vaak een hele opluchting om uw verhaal te vertellen. U hoort dan van de ander dat u zich niet vergist. Dat het echt niet kan wat er met u gebeurt. En dat u hulp nodig heeft. Samen kunt u op zoek gaan naar hulpverleners.

Meldpunt huiselijk geweld

U kunt bellen met het meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar).

Het nummer is afgeschermd en daarom niet terug te vinden op de telefoonrekening. Als u mobiel belt, wis het nummer dan wel uit het geheugen. Of bel eventueel met de telefoon van iemand anders.

Als u belt wordt u automatisch doorverbonden met hulpverleners in uw eigen regio.

De politie

U kunt ook terecht bij de politie als het gaat om huiselijk geweld. De politie heeft tot taak bescherming te bieden tegen huiselijk geweld.

Misschien vindt u het moeilijk om aangifte te doen. Toch is dat belangrijk, want het gaat om uw veiligheid. En huiselijk geweld is strafbaar. De pleger kan ook hulp krijgen.

Huis- en contactverbod

De dader kan van de politie een huisverbod opgelegd krijgen: de pleger mag gedurende 10 dagen het huis niet meer in. In die tijd mag de pleger ook geen contact met u opnemen.

In die afkoelingsperiode kan de hulpverlening aan uw gezin op gang komen.

112 bellen

Zit u in een acuut bedreigende situatie, belt u dan met het alarmnummer: 112.

Uw kinderen

Voorkom dat uw kinderen ook slachtoffer worden van geweld. Ook het zien van geweld is schadelijk voor ze.