Kinderopvang

U bent op zoek naar kinderopvang voor uw kind, of kinderen. Want u en uw partner hebben beide een baan. Of u bent alleenstaande ouder.

Wat zijn uw mogelijkheden?

Een oppas nemen

Als u af en toe oppas nodig heeft, kunt u dat misschien regelen met andere ouders, buren, of uw eigen ouders. Of u zoekt een betaalde oppas.

Ouderschapsverlof

Om uw werk beter te kunnen combineren met de zorg en opvang van uw kind, kunt u ook tijdelijk minder gaan werken. Ouderschapsverlof maakt dit mogelijk.

Formele kinderopvang

Er zijn verschillende vormen van formele (of reguliere) kinderopvang. U kunt daarbij denken aan gastouderopvang en buitenschoolse opvang.

Voor kinderen met een beperking is speciale opvang mogelijk.

Een kinderopvang starten

Een kinderopvang starten

Als u een kinderopvang (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang) wilt starten, hebt u te maken met regels van de overheid. Met behulp van het stappenplan op ondernemersplein komt u snel te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen. Een aantal stappen kunt u gelijktijdig uitvoeren. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt.

De gemeente controleert of uw kinderopvang binnen het bestemmingsplan past. Ook laat de gemeente een controle uitvoeren door de GGD om te zien of de opvang voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. U moet de kinderen namelijk een gezonde en veilige omgeving kunnen bieden. Indien de opvang voldoet wordt deze opgenomen in LRKP. Indien de opvang niet voldoet wordt u niet opgenomen in het LRKP.

Voor een kinderdagverblijf dat niet in het LRKP staat ontvangen ouders geen kinderopvangtoeslag. Bij verhuizing van een gastouder dient u een nieuwe aanvraag in te dienen.

Registratieformulieren zijn hieronder te downloaden: