Diensten en voorzieningen voor dagbesteding voor uw kind

Misschien lukt het niet goed om geschikt werk te vinden. Of uw kind kan niet werken. U kunt dan gebruik maken van verschillende diensten en voorzieningen.

Aanpassingen op de werkplek

Als uw kind graag wil werken, kan dat misschien met behulp van aanpassingen aan de werkplek. Dat zijn hulpmiddelen of voorzieningen op de werkplek waardoor uw kind het werk gemakkelijker kan doen. Bijvoorbeeld:

  • speciale muizen en toetsenborden
  • een aangepaste werkruimte
  • orthopedische werkschoenen
  • hulp van een begeleider
  • een gebarentolk

U kunt ook eens op de Hulpmiddelenwijzer kijken.

Aanpassingen aanvragen

Voorzieningen of aanpassingen van de werkplek vraagt u aan bij het UWV. De meeste regelingen vraagt u aan via een aanvraagformulier op de website.

Koop geen hulpmiddelen zelf, maar vraag altijd eerst een vergoeding aan bij het UWV. Het UWV vergoedt de hulpmiddelen niet achteraf.

Beschut werk

Lukt het niet om bij een gewoon bedrijf aan de slag te komen, dan kan uw kind u misschien gaan werken op een beschutte werkplek. De bedoeling is dat uw kind later zelfstandig kan werken. Beschut werk valt onder de Participatiewet.

Dagbesteding

Als uw kind niet naar school gaat en ook niet kan werken, kan hij misschien naar een dagactiviteitencentrum voor lichamelijk beperkten of voor verstandelijk beperkten.

Dagbesteding is een zinvolle invulling van de tijd van uw kind. Dit kunt u zelf organiseren of met behulp van vrijwilligers. Het kan ook plaatsvinden bij een dagbestedingscentrum waar uw kind naartoe gaat om dagactiviteiten te doen. Zo leert uw kind hoe hij boodschappen moet doen. Maar ook hoe hij geld moet pinnen of hoe hij met het openbaar vervoer kan reizen. Uw kind kan op de dagbesteding ook knutselen, schilderen, timmeren of handwerken. Soms is er een cursus om te leren koken.

Een speciale vorm van dagbesteding is de zorgboerderij. Uw kind helpt mee met het verzorgen van de dieren of met het tuinieren.

Arbeidsmatige dagbesteding is een vorm van dagbesteding waarbij uw kind aan de slag gaat op een echte werkplek, maar wel met begeleiding.

Dagbesteding aanvragen

Bij de gemeente kunt u dagbesteding aanvragen. Voor kinderen onder de 18 kunt u terecht bij de Waalwijzer. Volwassenen krijgen dagbesteding via de Wmo. Voor dagbesteding is er vaak een eigen bijdrage nodig. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Zorgverzekeraar

Sommige voorzieningen die uw kind tijdens het werk kan gebruiken, kunt u vergoed krijgen via uw zorgverzekeraar. Kijkt u maar eens in uw polis of neem telefonisch contact op met uw zorgverzekering.

Wajong

Als uw kind geheel arbeidsongeschikt verklaard wordt, kan uw kind terecht in de Wajong. Dit is een uitkering voor jonggehandicapten, ouder dan 18 jaar.