Diensten en voorzieningen voor de verzorging en verpleging van kinderen met een beperking

Als u het niet redt om de verzorging en verpleging van uw kind helemaal zelf te doen, kunt u een beroep doen op verschillende diensten en voorzieningen.

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is hulp bij het opstaan, wassen, douchen, aankleden, eten, naar het toilet gaan, naar bed gaan, en dergelijke. Deze vorm van zorg krijgt uw kind thuis van een thuiszorgorganisatie.

U kunt hiervoor een indicatie aanvragen. De indicatie geeft aan of uw kind recht heeft op verzorging en voor hoeveel uur u een bepaalde dienst mag afnemen. Deze uren krijgt u dan vergoed vanuit de Jeugdwet of in sommige gevallen via de zorgverzekering.

Verpleging

Verpleging is hulp bij het toedienen van medicijnen, verzorgen van een wond, een stoma of een katheter, het verzorgen van sondevoeding, en dergelijke. Maar ook het geven van instructie over het zelf geven van een injectie.

Verpleegkundige hulp krijgt uw kind thuis van een thuiszorgorganisatie. U kunt hiervoor wijkverpleging aanvragen.

Therapie en behandeling

Er zijn allerlei mogelijkheden voor therapie en behandeling van kinderen met een handicap, van fysiotherapie tot logopedie, enzovoort.

Opvang in een instelling

Als u de verzorging van uw kind niet meer zelf kunt doen, kunt u ervoor kiezen uw kind naar een instelling voor gehandicapten te laten gaan. Dit kan voor korte of langere tijd. Het kan al een hele verlichting zijn als u kind overdag naar een dagopvang gaat.

Hulp bij het huishouden

Bent u zoveel tijd kwijt aan de verzorging van uw thuiswonende gehandicapte kind, dat u niet toekomt aan huishoudelijk werk? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team WijZ van de gemeente Waalwijk.

Dubbele kinderbijslag

Heeft u hoge kosten voor de verzorging van uw gehandicapte kind, dan komt u misschien in aanmerking vooor dubbele kinderbijslag.

Persoonsgebonden budget (pgb)

U kunt voor jeugdhulp een pgb aanvragen bij de gemeente. Ook bij de zorgverzekeraar kunt u een pgb aanvragen. Meer over het pgb.