Voortgezet speciaal onderwijs

Wanneer uw kind oud genoeg is, kan het misschien naar een gewone middelbare school. In sommige gevallen is speciaal voortgezet onderwijs een optie.

Voor meer informatie over (voorgezet) speciaal onderwijs verwijzen wij u naar het kopje onderwijs.

Passend onderwijs

Sinds de invoering van het passend onderwijs krijgen meer kinderen een plek in het reguliere voortgezet onderwijs. U kunt kijken of u een school kunt vinden die u prettig vindt en die past bij de speciale behoeftes van uw kind. De school zoekt dan samen met u naar een geschikte plek voor uw kind.

Vso-scholen

Op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) zitten jongeren met en lichamelijke handicap, met een visuele of een auditieve handicap of met een langdurige ziekte. Ook is er speciaal voortgezet onderwijs voor jongeren met psychiatrische problemen, leerproblemen of gedragsproblemen.

Beroepsopleiding

De meeste scholen voor voortgezet speciaal onderwijs geven les op vmbo-niveau. Uw kind kan er een regulier diploma halen.

Als dat niet haalbaar is, wordt uw kind voorbereid op een (beschermde) baan. Verstandelijk of meervoudig gehandicapte kinderen die een baan niet aankunnen, leren er om zelfstandiger te functioneren in hun woon-, leef en werksituatie. Zij stromen uit naar dagbesteding.

Havo / vwo

Er zijn ook middelbare scholen die speciaal onderwijs op havo- of vwo-niveau aanbieden. Deze scholen specialiseren zich (onder andere) in onderwijs voor jongeren met autisme.

Ook zijn er scholen die een programma voor onderwijs op afstand gebruiken, waardoor leerlingen binnen het speciaal voortgezet onderwijs toch kunnen slagen voor havo of vwo.