Tips over behandelingen en woonvoorzieningen voor kinderen met een beperking

Heeft u een (chronisch) ziek kind of is uw kind gehandicapt? En oriënteert u zich op mogelijke behandelingen en/of woonvoorzieningen? Dan heeft u misschien iets aan de tips hieronder.

Oefeningen zelf kunnen doen

Specialisten en zorgverleners zijn verantwoordelijk voor de (para-)medische behandeling van uw kind.

Het is verstandig dat u zelf goed weet wat het doel is van de behandeling of therapie voor uw kind. Mogelijk kunt u zelf ook bepaalde oefeningen of behandelingen voor uw rekening nemen.

In dat geval is het verstandig om uitgebreide instructies te vragen, zodat u goed weet waarom u iets doet en hoe u het moet doen.

Opvoedondersteuning

U kunt ondersteuning krijgen bij de opvoeding van uw kind, bijvoorbeeld via het medisch kinderdagverblijf (MKD).

U leert hoe u thuis met uw kind kunt omgaan, wat het beste is voor uw kind en waarom. Bedenk voor uzelf wat de moeilijkheden zijn en waarin u graag ondersteund wilt worden.

Uw zorgverzekeraar

Misschien kunt u eens te bellen met uw zorgverzekering om te horen welke extra voorzieningen zij vergoeden voor kinderen met een beperking of handicap.

Woningaanpassingen

Als uw kind thuis woont, kan het nodig zijn om in uw huis aanpassingen aan te brengen, zoals een traplift.

Oriënteren op woonvoorzieningen

Er komt misschien een moment dat het beter is dat uw kind uit huis gaat. Het kan handig zijn om uw gedachten hier al eens over te laten gaan en uw oren en ogen open te houden. Misschien dient er zich een plek aan waar u een goed gevoel bij heeft.

Dubbele kinderbijslag

Als u hoge kosten heeft voor de verzorging van uw kind, kunt u daarvoor misschien dubbele kinderbijslag krijgen. Dit kan in een aantal gevallen:

  • uw kind woont thuis en heeft intensieve zorg nodig
  • uw kind woont ergens anders door een handicap of ziekte, of om onderwijs te volgen

Hiervoor gelden wel voorwaarden. Op de website van de Svb kunt u meer lezen over dubbele kinderbijslag voor thuiswonende kinderen en uitwonende kinderen.