Verschillende soorten therapieën voor kinderen met een beperking

Voor kinderen met een meervoudige beperking zijn verschillende behandelingen, therapieën en trainingen mogelijk, afhankelijk van de beperkingen en mogelijkheden van uw kind.

Hieronder staan een aantal therapieën kort uitgelegd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de arts of specialist van uw kind.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek.

Ergotherapie

Ergotherapie is voor het verbeteren van de zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met het uitvoeren van allerlei dagelijkse activiteiten. Er zijn gespecialiseerde kinderergotherapeuten.

Logopedie

Logopedie richt zich op alle problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken bij baby's, kinderen en volwassenen.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

Speltherapie is geschikt voor kinderen met psychosociale problemen, dus niet alleen voor kinderen met een beperking. Speltherapie kan helpen bij emotionele problemen, bij het verwerken van traumatische ervaringen of bij sociale problemen.

Muziektherapie

Muziektherapie is een vorm van creatieve therapie. Het richt zich op het emotie, contact, herinnering en beweging.

Neurorevalidatie

Neurorevalidatie (voorheen ook wel neurodevelopment treatment (NDT) of Bobath-therapie) is bedoeld voor kinderen die vanwege hersenletsel problemen hebben met het dagelijks functioneren. Bijvoorbeeld bewegen, communicatie en algemene dagelijkse levensverrichtingen.

BIBIC-therapie

BIBIC-therapie is bedoeld voor kinderen met een hersenbeschadiging. Het kind oefent door te bewegen, zien, voelen en horen. U kunt zelf deze oefeningen dagelijks met uw kind doen.

Sensorische integratie

Sensorische integratie richt zich op het verbeteren van het verwerken van zintuiglijke prikkels door uw kind. Deze therapie wordt door sommige kinderfysiotherapeuten gegeven.

Conductieve opvoeding

Conductieve opvoeding (de Petömethode) is een leermethode voor kinderen met een hersenbeschadiging. De methode is erop gericht kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten worden, bijvoorbeeld zo te oefenen dat het kind beweegt zonder hulpmiddel.

MOVE

MOVE (mobility opportunities via education) is een methode om kinderen met een ernstige meervoudige beperking beter te laten bewegen. Zo kan een kind misschien leren zitten, staan of lopen. Daardoor wordt de zelfstandigheid van het kind groter.

Saito-therapie

Saito-therapie is een bewegingstherapie voor jonge kinderen met een motorische of meervoudige beperking.

Kinderen leren bewegen en ontspannen op de melodie van Japanse kinderliedjes. Ook krijgt uw kind massage. U kunt als ouder zelf deze therapie leren geven.

Vojtatherapie

Vojtatherapie is een bewegingstherapie. Hiermee begint u zo vroeg mogelijk, het liefst als uw kind nog maar tussen de 6 weken en 3 maanden is.

De behandeling bestaat uit het stimuleren van bepaalde drukpunten op het lichaam van uw kind. U kunt thuis zelf oefenen met uw kind.

U kunt informatie opvragen bij een kinderfysiotherapeut.