Medisch kinderdagverblijf (MKD)

Kinderen van ongeveer 2 maanden tot 7 jaar oud met een ontwikkelingsachterstand kunnen terecht op een medisch kinderdagverblijf (MKD).

Diagnose en behandeling

Het doel van het verblijf in een MKD is uit te zoeken wat uw kind mankeert. De tragere ontwikkeling kan allerlei oorzaken hebben: bijvoorbeeld een handicap of ziekte, spanningen in het gezin, of een stoornis, zoals ADHD of autisme. De oorzaak kan op het MKD worden vastgesteld.

Daarna kijkt het MKD wat voor zorg uw kind nodig heeft. Dit wordt opgeschreven in het behandelplan.

Ook krijgt u van medewerkers van het MKD informatie en adviezen voor de zorg en het opvoeden thuis.

Dagbesteding en dagbehandeling

Uw kind kan bij het MKD terecht voor dagbesteding en dagbehandeling. Dat betekent dat uw kind kan meedoen aan activiteiten. Het krijgt bovendien verzorging en behandeling. Daarvoor zorgen verschillende zorgverleners, zoals de groepleiders, een psycholoog, orthopedagoog, fysiotherapeut of logopedist.

Dagbesteding en dagbehandeling kunt u regelen via de gemeente. U kunt voor een verwijzing terecht bij de Waalwijzer of uw arts.

Intensieve zorg

Binnen het MKD kan ook intensieve zorg en verpleging worden gegeven aan kinderen die dat nodig hebben. Intensieve kindzorg wordt vergoed via de zorgverzekering.

Het kan ook zijn dat uw kind blijvend zware zorg nodig heeft. Dan kunt u een beroep doen op de Wet langdurige zorg.

Verblijf

Sommige kinderen gaan enkele dagdelen per week naar een MKD, anderen de hele week. In sommige medisch kinderdagverblijven kunnen kinderen ook tijdelijk wonen.

Kinderen blijven gemiddeld een jaar op een MKD. Daarna gaan ze naar een gewone school of het speciaal onderwijs.

Kinderbijslag

Als uw kind in het MKD woont, kan dit gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Het is verstandig om dit van te voren goed uit te zoeken.