Kinderdagcentrum (KDC)

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige handicap zijn er kinderdagcentra (KDC).

Dit heet ook wel een 'orthopedagogisch dagcentrum' of kinderdienstencentrum.

Activiteiten

In het kinderdagcentrum verblijven kinderen overdag. Ze krijgen er activiteiten aangeboden die aansluiten op hun mogelijkheden. Denkt u maar aan snoezelen, muziek, knutselen, buiten zijn.

Zelfstandigheid

Afhankelijk van de beperking van uw kind kunnen medewerkers van een kinderdagcentrum uw kind leren zelfstandiger te worden. Bijvoorbeeld bij het eten en het aan- en uitkleden.

Ontwikkeling en behandeling

Om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren zijn er verschillende behandelingen mogelijk, zoals van een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en orthopedagoog.

Heeft uw kind medische zorg nodig, dan is dit ook voorhanden.

Hulp voor ouders

Het KDC is er ook om ouders te ondersteunen. U kunt er terecht met uw vragen over opvoeden. Medewerkers van het KDC kunnen bovendien adviseren over hulpmiddelen en aanpassingen thuis.

Aanmelden

Kinderdagcentra zijn meestal onderdeel van een instelling voor gehandicaptenzorg. Soms starten ouders zelf een KDC met behulp van het pgb. Als u uw kind wilt aanmelden voor het kinderdagcentrum, heeft u een indicatie voor jeugdhulp nodig. U kunt deze krijgen:

Heeft uw kind een ernstige verstandelijke beperking en daardoor blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u een indicatie voor Wlz-zorg aanvragen.