Gemeenten hebben de taak om dyslexiezorg te organiseren en te financieren.

Zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED)

Voorwaarden voor traject bij diagnose EED

In 2015 hanteert de gemeente voor vergoeding van diagnostiek en behandeling van EED dezelfde regelgeving als de zorgverzekeraar in 2014. Dit betekent dat ouders alleen een aanspraak kunnen maken op vergoeding als:

  • het kind primair onderwijs volgt;
  • het kind 7 jaar of ouder is;
  • én de behandeling voor de 13e verjaardag is gestart.

Bij vaststelling van EED komt het kind in aanmerking voor specialistische dyslexiezorg. Bij deze behandeling is inzet (begeleiding en ondersteuning) van ouders en school gedurende het traject essentieel. Daarom zal de dyslexie-zorgaanbieder een ‘behandelovereenkomst’ aangaan met ouders en school. Ouders committeren zich wekelijks huiswerkopdrachten met hun kind te doen, ook de school levert de benodigde ondersteuning.

Een beschikking wordt afgegeven voor maximaal 48 behandelingen. Ouders moeten via logboek bijhouden wat zij bijdragen aan het traject. De zorgverlener zal zorgen voor evaluaties na 12, 24 en 48 behandelingen. Indien bij tussentijdse evaluatie de doelen gerealiseerd blijken te zijn, of ouders en school niet voldoende meewerken wordt de behandeling gestopt. In uitzonderlijke gevallen kan verlenging van de behandeling plaatsvinden tot maximaal 60 behandelingen.

De aanvraag voor een dyslexie behandeling verloopt altijd via het onderwijs. De school faciliteert de geboden begeleiding binnen de onderwijspraktijk in het kader van de basisondersteuning. Directe doorverwijzing via de huisarts is niet mogelijk. De school kan, samen met de ouder, een aanvraag voor diagnostisch onderzoek doen. Deze aanvraag dient te worden voorgelegd aan team WijZ van gemeente Waalwijk. Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier op Waalwijk.nl. Indien de aanvraag akkoord is zorgt team WijZ voor de beschikking van de gemeente zodat het onderzoek plaats kan vinden. Het onderzoek kan uitwijzen dat een leerling aanvullende specialistische behandeling nodig heeft; het kind krijgt dan een diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).