Home   Onderwerpen   Opvoeding Jeugd en Gezin

Opvoeding Jeugd en Gezin

In elke fase (baby, peuter, basisschoolkind, puber en jongvolwassene) van het opgroeien van uw kind is er wel eens een moment dat u met een vraag zit. Op de site Opvoeden.nl van Stichting Opvoeden vindt u hierover veel informatie. In de linkerkolom vindt u per onderewerp meer informatie.

Jeugdhulp en privacy

Onlangs is de eerste release van de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming gelanceerd. Sinds begin 2018 bevat de app een informatiemodule voor jongeren én professionals in de jeugdzorg. De PrivacyApp geeft jongeren antwoorden op veelvoorkomende vragen, zoals: ‘Mag ik mijn dossier inzien?’, ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders?’, en ‘Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben?’. Professionals kunnen onder meer controleren welke informatie ze kunnen delen en wanneer.

Ook als je niet tevreden bent over de jeugdhulp is makkelijk terug te vinden waar je dan terecht kunt.

De app is te vinden via de volgende link:
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/artikel/maak-de-privacyapp-jeugd-deel-van-je-privacybeleid