Afval en ongedierte

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afval en het opruimen van zwerfvuil.

Inwoners kunnen hieraan meehelpen door hun afval te scheiden én door te proberen afval te voorkomen. U leest er meer over op de website Milieucentraal.nl.

Afval scheiden

Huishoudelijk afval wordt meestal gescheiden ingezameld. Groenafval en restafval hebben een eigen container. Grofvuil moet u meestal zelf wegbrengen. Verder kunt u de volgende dingen apart inleveren:

  • klein chemisch afval
  • oud papier
  • glas
  • textiel en schoenen
  • afgedankte apparatuur

Soms worden ook ingezameld:

  • plastic
  • lege pakken (van melk, sap, yoghurt, etc.)
  • luiers en incontinentiemateriaal

Informatie over de inzameling van afval kunt u het beste zoeken op de website van de gemeente Waalwijk. Inleverpunten voor apparatuur en spaarlampen kunt u vinden via Wecycle.

Zwerfvuil

Zwerfafval is afval dat is achtergelaten op plaatsen waar het niet hoort. Het gaat vaak om verpakkingen: plastic flesjes, snoeppapiertjes.

Treft u zwerfafval op straat, dan kunt u dit bij de gemeente melden. Die zorgt ervoor dat het opgeruimd wordt.
Vermeldt bij uw melding:
* NAW gegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Lokatieomschrijving (huisnummer, object in de buurt)
* Welke afvalsoort is.

Daarnaast zijn er bij de gemeente Waalwijk vrijwilligers actief (ZAP'ers, ZwerfAfvalPakkers) die in hun directe leefomgeving zwerfafval opruimen. Kijk voor meer informatie op www.waalwijk.nl.

De overheid is veel geld kwijt aan het opruimen van zwerfafval. Daarom is voorkomen altijd beter dan later opruimen. Mensen die zwerfafval achterlaten op straat kunnen daarvoor een flinke boete krijgen.

Ongedierte

Tips om van veelvoorkomende soorten ongedierte, zoals kakkerlakken, mieren en motten af te komen, vindt u op Milieucentraal.nl.

De gemeente kan helpen om ongedierte te bestrijden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van de gemeente Waalwijk.