Home   Onderwerpen   Huishouding   Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden

Lukt het u niet meer om zelf uw huishouden te doen, dan kunt u professionele hulp inschakelen. U kunt zelf een huishoudelijke hulp nemen, of Hulp bij het Huishouden aanvragen bij de gemeente.

Zelf huishoudelijke hulp regelen

Het kan zijn dat u het liefst zelf huishoudelijke hulp regelt. Of dat u niet in aanmerking komt voor hulp van de gemeente. Bekijk de mogelijkheden om zelf hulp te regelen.

Hulp bij het Huishouden via de gemeente

Als u door ouderdom, ziekte of handicap zelf niet in staat bent om huishoudelijk werk te doen en er is niemand die de taken kan overnemen, kunt u Hulp bij het Huishouden aanvragen bij de gemeente.

Huishoudelijke hulp vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Mensen die thuis wonen met Wlz-zorg, kunnen hulp krijgen bij het schoonmaken van de woning. Dit geldt zowel voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt) als voor mensen met een modulair pakket thuis (mpt). Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgkantoor.

Welke hulp?

Wilt u meer weten over wat huishoudelijke hulp is? En waar u ondersteuning bij kunt krijgen? Lees dan de tekst over vormen van huishoudelijke hulp.