Home   Onderwerpen   Gezondheid en zorg   Verzorging en verpleging   Zorgcentrum of verpleeghuis

Woonzorgcentrum of verpleeghuis

Een woonzorgcentrum of verpleeghuis biedt uitkomst als thuis blijven wonen niet meer lukt. Hier zijn verzorging en verpleging altijd in de buurt.

Verzorging overdag

Als u op leeftijd bent, bent u misschien geholpen met dagverzorging of dagbehandeling in een zorgcentrum.U gaat dan enkele dagdelen per week naar het zorgcentrum. U kunt meedoen aan activiteiten en u krijgt de zorg die u nodig heeft.

Zorgwoning

Misschien heeft u niet continu zorg nodig, maar zou het wel fijn zijn als de zorg snel bij u is en er iemand in de buurt is die een oogje in het zeil houdt. Dan kunt u ervoor kiezen om in een zorgwoning te gaan wonen. Bijvoorbeeld een aanleunwoning of een serviceflat. Zulke woningen zijn vaak verbonden aan een woonzorgcentrum. De woningen zijn aangepast, de thuiszorg zit vlakbij. Vaak is er ook een ontmoetingsruimte, waar u samen kunt eten of koffiedrinken.

Het kan ook zijn dat u een appartement huurt in het woonzorgcentrum zelf. Wonen en zorg blijven dan wel gescheiden. U betaalt zelf de huur van de woning. De medische zorg wordt geregeld via de huisarts. De zorg wordt vergoed via de zorgverzekeraar en/of de Wmo.

Meer over zorgwoningen vindt u onder ‘Geschikte woningen voor senioren’.

Woonzorgcentrum

Heeft u dagelijks veel zorg nodig? Dan kunt u ook in het woonzorgcentrum (ook wel: verzorgingshuis) gaan wonen. Wonen, verpleging en verzorging zitten dan in één pakket aan zorg, die wordt betaald via de Wet langdurige zorg. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ.

Woonzorgcentra bieden veel verschillende diensten: verpleging, verzorging, begeleiding, hulp bij het huishouden, thuiszorg, sociale activiteiten, personenalarmering, maaltijdservice, enzovoort. U kunt ook van deze diensten gebruik maken als u buiten het woonzorgcentrum woont.

Verpleeghuis of verpleegafdeling

Als u intensieve verpleegkundige zorg nodig heeft, kunt u opgenomen worden in een verpleeghuis. Er zijn ook woonzorgcentra met een verpleegafdeling. In zo'n zorginstelling is 24 uur per dag verpleegkundige zorg aanwezig. Wonen, verpleging en verzorging zitten dan in één pakket aan zorg, die wordt betaald via de Wet langdurige zorg. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ.

Korte opname (eerstelijns verblijf)

Een korte opname is mogelijk als u om medische redenen (nog) niet thuis kunt zijn. Omdat u bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komt. Of wanneer de zorg thuis even niet meer gaat. Dit heet eerstelijns verblijf.

U kunt dan korte tijd in een verzorgingshuis of verpleeghuis worden verzorgd en verpleegd. Uw huisarts bepaalt of dit nodig is. Komt u net uit het ziekenhuis of uit de revalidatie, dan kan de behandelend arts dit bepalen. Eerstelijns verblijf zit in het basispakket van de zorgverzekering. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Speciale woonvormen

Heeft u een lichamelijke beperking, en lukt zelfstandig wonen niet? Dan kunt u misschien in een speciale woonvorm gaan wonen of in een fokuswoning. Daar is alle zorg en hulp beschikbaar die u nodig heeft.