Home   Onderwerpen   Gezondheid en zorg   Verzorging en verpleging   Begeleiding bij verzorging

Begeleiding bij persoonlijke verzorging

Heeft u psychische problemen, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking? Dan kunt u in sommige gevallen hulp krijgen bij persoonlijke verzorging. Deze hulp is erop gericht om u zoveel mogelijk zelfredzaam te laten zijn in uw dagelijkse handelingen. Deze ondersteuning heet dan ook wel begeleiding.

Ondersteuning bij verzorging

Begeleiding bij persoonlijke verzorging is vooral ondersteunend. U krijgt bijvoorbeeld stap voor stap aanwijzingen over lichamelijke hygiëne. Of iemand herinnert u eraan te douchen of uw medicijnen in te nemen. Maar het kan ook gaan om lichamelijke, niet-geneeskundige zorg. Bijvoorbeeld hulp bij het onder de douche stappen.

Bredere begeleiding

Soms is de begeleiding breder dan persoonlijke verzorging. De ondersteuning hangt dan samen met praktische sociale hulp bij uw noodzakelijke dagelijkse bezigheden. Naast begeleiding bij het innemen van medicijnen krijgt u dan bijvoorbeeld ook hulp bij het indelen van uw dag. Of er komt iemand helpen om boodschappen of de administratie te doen.

Via gemeente

Wilt u weten of u begeleiding kunt krijgen bij uw persoonlijke verzorging? Dan kunt u zich melden bij team WijZ van de gemeente Waalwijk. Heeft u ook medische hulp nodig thuis? Bijvoorbeeld wondverzorging, pijnbestrijding of het laten toedienen van injecties? Dan valt uw verzorging en verpleging onder de wijkverpleging.