Home   Onderwerpen   Gezondheid en zorg   Psychische gezondheid   Psychosociale problemen

Psychosociale problemen

Bij psychosociale problemen kan er van alles spelen. U heeft bijvoorbeeld problemen met uw partner of familie. Of met instanties. Het kan zijn dat u zich daardoor angstig, boos of somber gaat voelen.

Psychosociale problemen zijn dus een combinatie van psychische klachten met sociale problemen.

Hoe ontstaan deze problemen?

Psychosociale problemen kunnen ontstaan door problemen in relaties of in het gezin, een onveilig gevoel in de buurt of door problemen met instanties zoals uw woningbouwvereniging of de Belastingdienst.

Wat kunt u zelf doen?

Probeer eerst eens op te schrijven wat het probleem precies is, en wat er zou moeten veranderen om het probleem op te lossen.

Bespreek uw gevoelens met iemand die u vertrouwt. Wanneer u iemand in vertrouwen neemt, kan het zijn dat er al een last van uw schouders afvalt. Misschien kan deze persoon ook meedenken over een oplossing en helpen met het zoeken naar hulp.

Hulp zoeken

U kunt het beste eerst gaan praten met uw huisarts, of met de Waalwijzer, wanneer u problemen heeft in het gezin. U kunt ook hulp vragen bij maatschappelijk werk. Bij slepende conflicten kunt u misschien bemiddeling inschakelen, bijvoorbeeld buurtbemiddeling.

Psychosociaal therapeut

Een psychosociaal therapeut helpt mensen met psychologische problemen die te maken hebben met relaties of sociale contacten. De problemen hebben dus te maken met iemands omgeving. De psychosociaal therapeut helpt om uit te vinden wat het probleem is en hoe dit kan worden opgelost.

Het kan bijvoorbeeld gaan om opvoedproblemen of om problemen in de familie, binnen relaties of op het werk.