Home   Onderwerpen   Gezondheid en zorg   Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling

Mishandeling van ouderen heeft allerlei vormen, zoals slaan, bedreigen, schelden, beledigen, seksueel misbruik, verwaarlozing, vrijheidsbeperking en financiële uitbuiting. Vaak gebeurt het juist door de mensen die heel dichtbij staan: partner, kinderen, kleinkinderen, mantelzorger, verpleegkundige of verzorgende.

Ontspoorde zorg

Ouderenmishandeling ontstaat vaak doordat de oudere afhankelijk is van degene die hem of haar verzorgt. Dit kan een mantelzorger zijn, maar ook een beroepskracht.

Soms is de verzorger overbelast. Meestal is er dan geen sprake van opzet, maar is het meer een vorm van onmacht. Deze vorm van ouderenmishandeling wordt ontspoorde zorg genoemd.

Verzorgers kunnen dit voorkomen door tijdig hulp te zoeken bij overbelasting.

Financiële uitbuiting

Financiële uitbuiting betekent dat mensen misbruik maken van het geld van een oudere. Bijvoorbeeld een dochter die boodschappen doet met de bankpas van haar demente vader.

Een manier om dit soort misbruik te voorkomen, is het opstellen van een levenstestament. Daarmee geeft iemand aan wie de financiën mag beheren, wanneer hij of zij dat zelf niet meer kan.

Machteloos

Ouderenmishandeling is lastig op te sporen, omdat veel ouderen mishandeling niet melden. Ze zijn vaak van de ander afhankelijk. Ze zijn bang, schamen zich of voelen zich machteloos. Dat maakt het melden moeilijk.

Hoe te herkennen?

Ondanks dat een oudere het vaak niet vertelt, kunt u ouderenmishandeling soms wel herkennen door te letten op bepaalde signalen.

Vervolgens kunt u melding doen van mishandeling.