Home   Onderwerpen   Gezondheid en zorg   Ouderdomsklachten   Concentratieproblemen

Concentratieproblemen bij ouderen

Concentratie is het vermogen om uw gedachten en aandacht ergens bij te houden. Het kan zijn dat u hier meer moeite mee heeft, naarmate u ouder wordt.

Ouderdom

Concentratieverlies is een normaal verschijnsel bij ouderen. Dat komt doordat de doorbloeding van de hersenen op hogere leeftijd minder wordt.

Als de doorbloeding naar uw hersenen niet helemaal goed meer is, dan krijgen uw hersencellen te weinig zuurstof en voedingsstoffen. Dat kan betekenen dat u problemen krijgt met uw geheugen en met de concentratie.

Andere redenen

Behalve ouderdom, zijn er nog veel meer redenen denkbaar waarom het u moeite kost om uw gedachten ergens bij te houden.

Misschien bent u vaak moe of heeft u het te druk. Of zijn er ingrijpende gebeurtenissen in uw leven, zoals een verhuizing of een overlijden. Dan kan het best zijn dat uw gedachten van het één naar het ander springen. Of dat u snel bent afgeleid.

Aandoeningen

Concentratieproblemen kunnen ook te maken hebben met een aantal aandoeningen. Denkt u maar aan depressie, dementie en andere ziekten.

Daarom is het goed dat u eens bij u zelf nagaat of u nog andere klachten heeft. Misschien kunt u die eens opschrijven. Gaat u met uw lijstje naar uw huisarts, dan kunt u er samen eens over spreken.

Organisaties