Hulp van anderen bij de zorg voor iemand met een verstandelijke beperking

Hulp van de mensen om u heen kan de zorg iets makkelijker maken. Vraag het eens aan familieleden, buren, vrienden of een vrijwilliger.

Om hulp vragen

Als mensen af en toe eens bijspringen, dan helpt dat u enorm. Dan kunt u het beter volhouden. Want het is niet altijd eenvoudig om voor iemand met een verstandelijke beperking te zorgen.

Kortom, vraag om hulp als dat nodig heeft.

Praktische taken overnemen

Het is fijn als u de taken een beetje zou kunnen verdelen.

Als u zich bijvoorbeeld vooral richt op de dagelijkse zorg, dan kan uw partner of iemand anders de meer praktische dingen op zich nemen. Denk aan boodschappen doen, de was, grotere huishoudelijke klussen.

Geldzaken regelen

Ook kan iemand anders de bewindvoering doen, dat wil zeggen de financiën regelen voor uw naaste. En een persoonsgebonden budget aanvragen of kijken naar mogelijkheden van begeleiding, dagbesteding of scholing.

Activiteiten ondernemen

Misschien heeft u een buurman of een vriendin die eens met uw naaste wil wandelen of naar de bioscoop.

Vaardigheden aanleren

Misschien is er iemand die degene waar u voor zorgt bepaalde vaardigheden kan aanleren. Bijvoorbeeld met de bus gaan, huishoudelijke klusjes doen of met geld omgaan.

Soms is het lastig om dat zelf te doen, omdat uw naaste niet naar u wil luisteren. Vreemde ogen dwingen wat meer.

Georganiseerde activiteiten

Misschien worden er bij u in de buurt activiteiten georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vraagt u het maar eens na bij vrijwilligersorganisaties in uw woonplaats. Of bij de wijk- of buurtvereniging.

Mantelzorgondersteuning

Misschien kan mantelzorgondersteuning of respijtzorg uw zorgtaken enigzins verlichten.

Er komt dan een vrijwilliger die bijvoorbeeld de zorg een of meer dagdelen per week van u overneemt.

MantelzorgNL

U kunt ook eens contact opnemen met MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Zij weten erg veel over hulp en ondersteuning van uw zorgtaken.

En wilt u uw verhaal kwijt of een vraag stellen? Dan kunt u bellen met de Mantelzorglijn van MantelzorgNL: 030 760 60 55.

Organisaties