Respijtzorg

Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om andere dingen te doen. Respijtzorg helpt voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt.

Wat houdt respijtzorg in?

Bij respijtzorg neemt iemand anders tijdelijk de zorg over. Dit kan een vrijwilliger zijn, maar ook een professionele zorgverlener.

Respijtzorg kan op allerlei manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld:

  • Uw naaste gaat naar de dagopvang.
  • Uw naaste gaat uit logeren in een logeerhuis.
  • Uw naaste gaat (samen met u) op een aangepaste vakantie.
  • Er komt iemand bij u thuis om uw naaste te helpen en gezelschap te houden.
  • Iemand van de thuiszorg helpt met de persoonlijke verzorging.

Logeeropvang regelen

Respijtzorg is vaak logeeropvang. Meer lezen over de regelingen voor logeeropvang of een aanbieder van logeeropvang zoeken.

Heeft u een kind met een beperking? Dan kunt u kijken naar logeeropvang voor uw kind.

Dagopvang regelen

Respijtzorg regelen

In veel gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor respijtzorg, tenzij het gaat om respijtzorg voor iemand die langdurige, intensieve zorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg.

U kunt respijtzorg via de gemeente aanvragen bij team WijZ. U kunt respijtzorg eventueel krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Daarmee kunt u dan zelf vervangende zorg inkopen.

Het kan zijn dat de gemeente de voorziening laat uitvoeren door een zorg- en welzijnsorganisatie zoals MEE, het Rode Kruis of de Zonnebloem. Hiervoor zetten deze organisaties vaak vrijwilligers in.

Hier vind u meer informatie over verschillende vormen van respijtzorg en een overzicht van de relevante wetten en regelingen.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars, zoals Menzis, bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg of een mantelzorgmakelaar. U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan wat u vergoed krijgt. Eventueel kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering.

Zorghotel of aangepaste vakantie

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Meer diensten

Bent u benieuwd naar andere vormen van mantelzorgondersteuning? Bekijk dan het overzicht van de diensten voor mantelzorgondersteuning.