Praktische kwesties rondom het zorgen voor iemand die sterft

Er zijn verschillende praktische zaken waarmee u te maken kunt krijgen als iemand in uw omgeving stervende is.

Afscheid nemen

Kunt u uw naaste bij u thuis verzorgen, dan heeft u de mogelijkheid om op uw eigen manier en in uw eigen omgeving afscheid van elkaar te nemen. Dat kan heel rustgevend en geruststellend zijn.

Het is goed om uw naaste te vragen wie hij of zij nog wil zien. En wie moeten er bij zijn als het einde echt komt?

Zorgverlof

Als u een baan heeft, kunt u met uw werkgever overleggen of u het tijdelijk wat rustiger aan kunt doen. U kunt hiervoor zorgverlof krijgen.

Wilsverklaring

Het kan zijn dat uw naaste een wilsverklaring heeft. Dit is een verklaring waarin iemand vastlegt wat zijn of haar wensen zijn als diegene dat niet meer zelf kan aangeven. Iemand kan die wensen ook hebben vastgelegd in een levenstestament.

Euthanasieverklaring

Sommige mensen hebben een euthanasieverklaring of geven de wens tot euthanasie pas in de laatste levensfase te kennen.

U kunt dit bespreekbaar maken met de huisarts of de behandelend arts in het ziekenhuis of verpleeghuis.

De uitvaart voorbereiden

Mogelijk bent u in staat samen te praten over de de uitvaart.

Hoe moet de uitvaart er volgens uw naaste uitzien? Wie moeten erbij zijn? Wat voor muziek hoort erbij?

Het moment van overlijden

Op het moment dat uw naaste overlijdt, moet een aantal zaken gebeuren.

  • U belt de huisarts.
  • De huisarts stelt officieel de dood vast.
  • U regelt met de mensen in uw omgeving de uitvaart.
  • Het afhandelen van de financiële zaken kunt u zelf op zich nemen, of samen met anderen doen.
  • Zijn de wensen over de erfenis vastgelegd in een testament? Dan kan dat als leidraad dienen bij het verdelen van de bezittingen.