Diensten voor palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor iemand die niet meer beter wordt. De zorg is erop gericht dat diegene zich zo goed mogelijk voelt, lichamelijk en geestelijk. Zorgorganisaties kunnen hierbij helpen.

Thuiszorg

Degene die gaat overlijden kan palliatieve zorg thuis krijgen van een wijkverpleegkundige van de thuiszorg.

Er komt dan regelmatig iemand langs voor verzorging en verpleging: wassen en verschonen, erop letten dat er geen doorligwonden ontstaan, verwisselen van verband, toedienen van medicijnen, geven van sondevoeding of beademing.

Respijtzorg

Respijtzorg is een vervanging of aanvulling voor de zorg die familie en vrienden bieden. Meestal krijgen zij hulp van vrijwilligers, om zo de zorg wat minder zwaar te maken.

Hulp van vrijwilligers

Er zijn verschillende organisaties die vrijwilligers leveren voor stervensbegeleiding. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld helpen met lichamelijke verzorging, waken of emotionele steun.

De hulp heet ook wel vrijwillige palliatieve terminale zorg.

Hospice of bijna-thuishuis

Als iemand niet meer thuis kan blijven, dan kan hij of zij verblijven in een hospice. Dit is een huiselijke plek waar alle nodige zorg aanwezig is. In een hospice staat pijnbestrijding en het verlichten van lichamelijk lijden voorop. Natuurlijk is er ook aandacht voor vragen over leven en sterven en spiritualiteit.

Een bijna-thuishuis is ook een soort hospice. Het verschil is dat hier geen zorgverleners in dienst zijn. De zorg wordt gegeven door de thuiszorg en de eigen huisarts.

Verpleeghuis

Veel verpleeghuizen hebben een afdeling voor palliatieve zorg, waar mensen in de laatste levensfase kunnen verblijven.

Zorg regelen

Als de (huis)arts verwacht dat iemand binnen 3 maanden zal overlijden, dan krijgt hij of zij een indicatie voor palliatief terminale zorg. Overleg met uw arts hoe u deze zorg het beste kunt regelen. U kunt alvast zelf kijken welke thuiszorgorganisaties de zorg kunnen geven.

Vergoeding

Sinds 2015 wordt de palliatieve zorg vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz). Welke wet dit voor uw naaste is, hangt af van zijn of haar situatie. Krijgt uw naaste al zorg vanuit de Wlz, dan wordt ook de palliatieve zorg vergoed vanuit die zorgwet. In alle andere gevallen loopt de vergoeding via de zorgverzekering.

Respijtzorg en ondersteuning voor mantelzorgers vraagt u aan bij de gemeente, via de Wmo.