Home   Onderwerpen   Gezondheid en zorg   Mantelzorg   Hulp van anderen

Hulp van anderen bij mantelzorgtaken

U heeft vast andere mensen om u heen die wel iets kunnen en willen doen. Mensen helpen elkaar nu eenmaal graag.

Wie kunt u om hulp vragen?

Soms is het moeilijk of voelt u zich bezwaard om hulp te vragen.

Bedenkt u dan dat mensen vaak wel zien dat u het druk heeft. Ze zouden u graag willen helpen. Ze weten alleen niet zeker of u hun hulp op prijs stelt. Of ze weten niet wat ze voor u kunnen doen.

Vraagt u gerust om hulp en ga er op in als iemand hulp aanbiedt. Dan heeft u zelf tijd om iets anders te doen. U kunt dan de zorgtaken die overblijven ook beter aan.

Familie en vrienden

U kunt familie, kennissen of vrienden van uzelf en van uw naaste vragen om hulp. Zij kunnen misschien een aantal zorgtaken van u overnemen. Maar u kunt ook denken aan buren, lotgenoten en vrijwilligers.

Op die manier hoeft u niet in uw eentje de verantwoordelijkheid van de zorg te dragen.

Mantelzorgmakelaars

Als mantelzorger moet u veel regelen. Een mantelzorgmakelaar kan u hierbij helpen, bijvoorbeeld bij de administratie. Mantelzorgmakelaars kunnen ook bemiddelen tussen u en uw werkgever, als u werk en mantelzorg wilt combineren.

Als u aanvullend bent verzekerd, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten van de mantelzorgmakelaar vergoedt. Dit kunt u navragen.

Op de website van MantelzorgNL vindt u meer informatie over mantelzorgmakelaars.

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Zij behartigen de belangen van mantelzorgers en geven ondersteuning.

U kunt lid worden van MantelzorgNL of naar hun Mantelzorglijn bellen (030 760 60 55). U kunt daar terecht met al uw vragen, zorgen en problemen.

Thuis met dementie

Thuis met dementie :
een ontmoetingspunt voor Ontmoeting - Voorlichting - Informatie- Emotionele steun - Deelname aan activiteiten.
Voor wie:
Mensen met (een vermoeden van) dementie, hun familie en mantelzorgers
Waarom:
Openlijk praten over dementie en samen deelnemen aan activiteiten

Sinds 1 februari 2017 is het Parkpaviljoen elke dinsdag open voor activiteiten.
Meer informatie hierover via dementieconsulent Marianne de Jongh (06-13923523).
Kijk voor de agenda onder Nieuws op deze website.

U kunt met uw vragen ook terecht bij uw huisarts, Team WijZ,
' t Buitenhuis (Schakelring) en de dementieconsulent.

Hoe kunnen anderen u helpen?

Er zijn allerlei manieren te bedenken waarop andere mensen uw mantelzorgtaak een stukje lichter kunnen maken.

Praktische taken aan anderen overlaten

Door taken te verdelen kunt u zelf een stuk van de zorg loslaten. Iemand anders kan bijvoorbeeld de praktische zaken doen, zoals boodschappen, huishoudelijke klusjes of de administratie.

Bijvoorbeeld:

  • Uw buurvrouw doet het strijkwerk voor u en helpt u af en toe met huishoudelijke klussen.
  • Een vrijwilliger leest uw moeder de krant voor.
  • Een goede vriend brengt een keer in de week een vast dagdeel bij uw partner door, zodat u er even uit kunt.
  • Uw dochter gaat even wandelen met haar vader.
  • Uw broer kan uw kinderen opvangen als u het even te druk heeft met de zorgtaken.

De zorgtaken verdelen

Als er anderen zijn die kunnen helpen met de zorgtaken, dan is het handig om daar een duidelijke verdeling in te maken. U neemt bijvoorbeeld de zorg door de week voor uw rekening, uw buurvrouw doet dat op zaterdag en uw zus op zondag. Zo heeft u de gelegenheid in het weekend even bij te komen.

Uw verhaal vertellen

Het is niet niks wat u op zich neemt. Het kan helpen om gewoon even uw verhaal te kunnen doen.

Misschien kunt u bij uw naasten uw verhaal kwijt. Maar het kan ook zijn dat u dit juist moeilijk vindt. U kunt dan ook bellen met de vrijwilligers van de Mantelzorglijn: 030 760 60 55. Zij kunnen uw verhaal aanhoren en er met u over praten. Ze bieden ook advies.

Mantelzorgondersteuning

U kunt eens bekijken wat voor mantelzorgondersteuning er bij u in de buurt is. Vaak bieden maatschappelijke organisaties, patiëntenverenigingen en lotgenotenverenigingen dit aan.

Anderen kunnen de zorg tijdelijk overnemen, als dat nodig is. Dit heet ook wel respijtzorg.